Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jana Kolese od Mikuláše Mlýnka

f 108a

L[eta] 1 šestistého osmého za horného Martina Liškového prodal Mikuláš Mlýnků v hoře Šumberku půl achtele Janovi Kolesovi za sumu 31 zl na troje zaplacení. Při smlúvě dal hned Mikulášovi Jan Kolesa 11 zl a takové peníze má klásti na tři termíny, ještě má položiti dvaceti zlatých na dva termíny. Rukojmě za dílo i za placení Mikuláš Mlýnků, Jura Vykúkal slíbili rukú společnú a nerozdílnú.
Letha Páně 1620 za horného Martina Lišky položil Jan Kolesa za vinohrad svůj 10 zl. Ty přijal Mikuláš Mlýnků.
L[eta] 1630 položil Jan Kolesa za vinohrad svůj 10 zl. Ty přijal Mikuláš Mlýnků. A tak Jan Kolesa [má] zaplacený, v ničem nezávadný.

Leta 1645 za ouřadu horného Jiříka Lišky Matouš Kolesa po bratru svém Janovi Kolesovi přijímá půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za volný a svobodný, v ničem nezávadný, poněvadž n[ebožtík] Jan Kolesa byl jej zaplatil, jest výš psanému Matoušovi odevzdán výš psaným horným za zaplacený.

Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky přišlo nápadem Jurovi Kolesovi půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, totiž po oci svém za zaplacený. A tak jest Jurovi Kolesovi odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci Dobiáš Lipa, Martin Chropovský.
f 108b
Letha 1670 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Mathúš Vítkův od Jury Kolesového půl achtele vinohradu v hoře
v Šumbercích, za kterýžto vinohrad Mathúš dal Jurovi Kolesovému 2 junce a tři moravské zlaté. A tak jemu jest odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo Mikuláš Zachara, Jura Kolesa R.S.N.