Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jana Kolesového od Vácslava Rožkové[ho]

f 122b

Leta Páně 1623 v neděli 4. po 3 králích za horné[ho] Vácslava Rožkového Jan Kolesa koupil půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Vácslava Rožkového za summu 50 zl. Závdanku dal Jan Kolesa 8 zl, ty přijal Vácslav Rožků, ostatních peněz doplatiti povinen bude Jan Kolesa vedle hory práva po 4 zl do vyplnění summy 42 zl. Když pak Jan Kolesa vyplní a zaplatí
50 zl, potom najde-li se co více platit, tehdy aby povinen byl Vácslav Rožků ostatek dopláceti. Nad všecko Vácslav Rožků témuž Janovi Kolesovi přidal čtvrt búdy k dolní polovici na ten spůsob, aby on Jan Kolesa byl nápomocen, k tomu ještě přidal mu jedlovou káď. Rukoj[mě] Mathouš Skřivánků, Mikuláš Dopitů, Martin Vlků slíbili rukou společnou a nerozdílnou.
Letha 1626 položil Jan Kolesa za ten vinohrad 4 zl. Ty přijali fojt a starší lhotští.
Letha 1625 za horného Václava Rožkového Jan Kolesa položil za vinoh[rad] svůj peněz ročních 4 zl. Ty sou přijali fojt a starší lhotští. A tak jest jim již jejich summa zouplna doplacena.
L[eta] 1627 za horného Václava Rožkového položil Jan Kolesa za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal Jura Slížek na místě manželky svej z Lideřovic.
Leta Páně 1630 položil Jan Kolesa za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jura Šlížek z Lideřovic.
Letha Páně 1631 položil Jan Kolesa za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal Jura Šlížek z Lideřovic.
Letha 1632 položil Jan Kolesa za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jura Šlížek z Lideřovic za horného Ma[rtina] Lišky.
f 123a
Letha Páně 1633 za horného Martina Lišky položil Jan Kolesa za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal Jura Šlížek z Lideřovic.