Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jana Mikuláše Tomkového od Mikuláše Mlýnka za horného Mikuláše Lišky.

f 22a

L[eta] 1629 prodal Mikuláš Mlýnek štvrt achtelu vinohradu Janovi Tomkovému za sumu 24 zl na pů[l] vína, po čem pod horú platiti bude jeden každý pro svú stranu, aby sobě náčiní chystal, po desátku. Rukojmě za dílo i za všelijaké povinnosti i placení Jan Kolesa, Martin Šulík slíbili rukú společnú a nerozdílnú.
Za horného Martina Lišky položil Jan Tomků za vinohrad svůj l[eta] 1633 4 zl 15 gr. Ty přijal Mikuláš Mlýnek.

Za horného Martina Lišky l[eta] 1634 prodal Jan Tomků vinohrad svůj svrchu psaný Řehořovi Ščerbovému za sumu 24 zl na placení půlvinným, ten nápad bude náležet všecken Mikulášovi Mlýnkovi a každý pro své víno náčin dát. Rukojmě za Řehoře Martin Zákrsek, Jura Vykúkal za dílo a placení toho vinohradu slíbili rukú společnú a nerozdílnú.
Letha 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Řehoř Štěrba za vinohrad svůj 7 zlm. Ty přijal Mikuláš Mlýnek [ze] Strážnice.
Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Řehoř Štěrba za vinohrad svůj 15 zlm. Ty přijal Mikuláš Mlýnků [ze] Strážnice.
f 22b
Leta 1638 za ouřadu Martina Zákrska koupil jest Mikuláš Slušovský čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku od Řehoře Štěrby za sumu 15 zl 15 gr horní stranu za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. R[ukojmě] za dílo Václav Fojtů, M[artin] Zákrsek s[líbili] rukú společnou a nerozdílnou. Jest jemu odevzdán výše psaným horným.
Leta 1645 za horného Martina Stehlíka poněvadč Pán Bůch ráčil povolati skrzeva prostředkem smrti Mikuláše Slušovského, že vdova toliko i ona budúce postavena v těškém kříži a v nemoci učinila před ouřadem kšaft a poručenství, jestliž by ji Pán Bůch ráčil povolati skrze prostředek smrti, porúčím svému bratrovi Janovi Studenému svú Annu dceru do zrostu její[ho] a tak dva kuse vinohradu, kterýž jest od Václava Zákrska z Kněžduba, druhý vinohrad v Šumberku štvrt achtele, kterýž jest od Řehoře Ščerby, a ty vinohrady nejsú nikomu v ničemž závadné, kdešto jich Mikuláš Slušovský zvrchu psaným lidem doplatil.
Leta 1645 za horného Martina Stehlíka poručila Zuzana, Slušovského Mikuláše n[ebožtíka] ze Vnorov, poručila Václavovi a Mikulášovi, Studeného synům, 2 Pomykalky. To jim poručila i budúc tetka, aby [je] užívali, kdešto sou zaplacené a nikomu v ničemž závadné.