Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jana Navrátila od Pavla Zákrska

Leta Páně 1672 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Jan Navrátil od Pavla Zákrska za sumu 10 rýn[ských] půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích. A tak jest Janovi výš psaným Navrátilovi odevzdán za volný a svobodný. A tak bude povinen klásti, co bude náležeti do důchodů. U přítomnosti Jana Blákory a Pavla Zákrska.
(vložený list a)
Item leta 1678 za úřadu horenství Jana Blákory kúpil jest Jan Blahutík od Jana Navrátila půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu 2 rýnské, a to proto, že byl zarostlý, ale však ještě bude povinen Pavel Blahutík platit do důchodů JHM, co se v horenských lejstřích vyhledá. A tak jest Pavlovi výš psanému Blahutíkovi odevzdán za volný a slobodný. Item jest na něm zaplaceného 15 zlm a 30 kr, ty peníze jsú jemu puštělé, jako by jich on sám vyplatil. Rukojemníci na to Jan Holotík, Jan Zahradník SR nerozdílnú.