Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jana Pechového o[d] Mikuláše Mlýnka

f 23b

Za horného Martina Lišky l[eta] 1634 prodal Mikuláš Mlýnek achtel vinohradu Janovi Pechovému v hoře Šumberku, kterýž jemu nápadem po manželce jeho, pozůstalé po Martinovi Pavlovém, za sumu 70 zl na placení půlvínový, tak aby každý pro své náčin chystal. Závdanku dal Jan 3 zl, ten závdanek přijal Mikuláš Mlýnek. Rukojmě Václav Škrach, Šebesta Slezák, Jura Vykúkal slíbili rukú společnú a nerozdílnú za dílo a placení toho vinohradu. K tomu jest přidána jedna káď 15 věder dubová, kteráž náleží k tomu vinohradu.
Letha 1635 za horného Martina Zákrska ouřadu jeho položil Jan Jury Pechového za vinohrad svůj 20 zl. Ty přijal Mikuláš Mlýnek [ze] Strážnice.
Letha 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan Pechů za vinohrad svůj 15 zl mora[vských] 15 gr. Ty přijal Mikuláš Mlýnek [ze] Strážnice.
Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan Pechů za vinohrad svůj 27 zlm. Ty přijal Mikuláš Mlýnků [ze] Strážnice.
Leta 1641 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan Pechů ostatních peněz 6 zlm. Ty přijal Mikuláš Mlýnků [ze] Strážnice. Jest jemu odevzdán vejš psaným horným za volný a svobodný, v ničemž nezávadný.
f 24a
Leta 1649 a za ouřadu horného Martina Šulíka prodal Jan Pechův achtel vinohradu Mikulášovi Švornému za sumu 30 zlm v Šumbergu za volný a zaplacený.