Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jana Pškavého od Macka Kubíčkového z Lipova

f 31a

Letha Páně 1619 v neděli Křížovou za ouřadu horenského Vácslava Rožkového prodal Matěj Kubíčků z Lipova půl achtele vinohradu v hoře Šumberku na místě Kateřiny manželky svej Janovi Pškavému za summu 42 zl na čtvero zaplacení. Dal jest Jan Pškavý při kupu Matějovi jeden termín, totiž 11 zl, a z užitku téhož letha příštího vinného má jemu vyplniti zase též druhý termín, totiž 11 zl, a potom letha 1620 má jemu vyplniti třetí termín, totiž deseth zl, a roku 1621 má jemu vyplniti ostatní termín, též 10 zl. A když to vyplní Jan Pškavý Matějovi, tedy vinohrad zaplatí. Ručí Jan Pškavý za dílo i doplacení toho vinohradu Vácslavem Rožkovým a Mikolášem Tomkovým S.R.S. nerozdílnou.
Téhož letha vejš psaného na místě druhého termínu jakož měl Jan Pškavého vyplniti Mackovi Kubíčkovýmu jedenácte zl[atých], pokládá jemu Jan Pškavý 6 zl. Přijal Macek Kubíčků z Lipova za horného Vácslava Rožkového.
Letha Páně 1620 za horného Václava Rožkového položil Jan Pškavého Mackovi Kubíčkovému za třetí termín 15 zl.

Letha 1627 já Zuzana ležící na smrtedlnej posteli ležíc, prokázala sem lásku jemu a cožkoli mám po manželu svém předešlém, připúštím Martina Zákrska, manžela svého nynějšího, aby měl volný a slobodný ten vinohrad v ničem nezávadný achtel, i tomu připúštím, kterýž byl vymíněný na smlúvách, i to jemu púštím jakožto manželu svému milému. A tak jeho v tom ve všem [další text nečitelný].