Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jana Sadílka od Anny Vlkové

f 100b

Letha 1622 v neděli Květnú za horenství Václava Roškového kúpil Jan Sadílek od Anny, n[ebožtíka] Václava Vlkového manželky, půl achtela vinohradu v hoře Šumberku za summu
40 zl. 2 zl má položit Jan nadepsaný závdanku, ostatní peníze má klásti po 2 zl vedle hory práva. Rukojemníci za dílo a placení sú Martin Stehlíků a Martin Hanáků.

Letha 1623 ten den s[vatéh]o Řehoře za horenství Vácslava Rožkových Anna Vlková prodala vinohrad v hoře Šumberku Martinovi Vlkové[mu] za summu za 35 zl bez závdanku, platiti jej má Martin Vlků podle hory práva po 2 zl. Rukojemníci za dílo i placení toho vinohradu Jakub Hutský a Vácslav Škrachů S.R.S. a nerozdílnou.