Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jana Žídka

f 162b

Leta Páně 1691 za horenství Jury Šmacha kúpil jest Jan Žídek půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Mikuláše Chudého za sumu 8 zl mo[ravských] 40 kr za zaplacený. A tak se odevzdává Janovi Žídkovi výš psaným horným za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu [a] odbývání desátku a zemního J.U.H.Milosti Bartoň Drška a Jakub Šmach slíbili rukú svú a nerozdílnú.

Leta Páně 1693 za horenství Jury Šmacha kúpil Martin Palet od Jana Žídka půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích za sumu 5 zlm 20 kr za zaplacený za hotové peníze. A tak se odevzdává Martinovi Paletovi výš psaným horným za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Ondra Zahradník a Jakub Šmach slíbili R S a nerozdílnú.

f 163a
Leta 1637 za horného Martina Zákrska koupil jest Jakub, syn n[ebožtíka] Matěje Starého, oulehlu půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Michala Vítkového za summu 3 zlm, kterémužto Jakubovi výš psaným horným za volný a svobodný jest odevzdán. R[ukojmě] za dílo Martin Zákrsek, horným téhož leta budouc, Václav Procházka SRSA nerozdílnú, avšak aby platil ty tři zlaté svrchu psaný Jakub Matěje Starého k obci Tvarožné Lhoty.
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Jakub Matěje Starého za vinohrad svůj 15 gr. Ty přijali fojt a starší dědiny Lhoty Tvarožné.
Leta 1649 za ouřadu horného Martina Šulíka položil Jakub Starého za vinohrad svůj 15 gr. Ty přijali fojt a starší dědiny Lhoty Tvarožné.

Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky prodali jest ouřadové Mikulášovi Zacharovi půl achtele vinohradu za summu
2 zlm, za kterýšto vinohrad Mikuláš Zachar má platit vedle hora práva ½ moravským zlatým. Rukojemníci za dílo a place[ní] tohož vino[hradu] Jura Lipa, Václav Kosák, do šesti let desátku nemá dáti, protože byla úlehla.