Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jura Pechy od Jana Kuby

Letha 1622 v neděli Smrtnou stala se kup dobrovolná mezi osobami svrchu psanými, že kúpil Jura Pechů vinohrad v hoře Šumbercích za summu 30 zl od Jana Kuby, kterýmu vinohrad nápadem přišel po bratru, bez závdanku, má jemu splácat 3 zl vedle hory práva až do vyplnění tej všej summy, k tomu přidal půl búdy a jednu káď. Za to jsú rukojemníci za Jury Pechů za dílo a za zaplacení Martin Stehlíků a Jakub Hlavatý za to sú slíbili rukú společní nerozdílnú.
L[eta] 1628 položil Jura Pechů za vinohrad svůj 3 zl, ty zůstávají při horném. Stalo se za horného Martina Liškového. Ty peníze přijal Tomáš Blažků.

Letha Páně 1631 za horného Martina Lišky prodala manželka Jana Kuby na místě manžele svého, kterýž jí nápadem přišel, peněz sumy 21 zl, prodala je na tom vinohradu svrchu psaném ty peníze za 5 zlm a tak aby se na týž vinohrad aneb na ty peníze víceji žádný nenatahoval ani s přátel jejích, Jurovi Pechovému, tak aby to měl zaplacený. Za horného Martina Lišky.
Letha 1632 položil Jura Pechů za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal Tomáš Blažků.
Letha 1632 za horného Martina Lišky položil Jura Pechů za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Tomáš Blažků.
Letha 1635 za horného Václava Rožka položil Jíra Pechů za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Tomáš Blašků. Jest jemu odevzdán za volný a zaplacený, nic není více dlužen.