Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jury Koníčkového od Jury Škeřupového

f 73b

Letha 1622 v neděli Smrtnou stala [se] smlouva dobrovolná mezi osobami svrchu psanými za ouřadu Václava Roškového, kúpil Jura Koníčků půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jury Škeřupového za summu 40 zl. 2 zl položil závdanku, ostatní peníze má klásti na kostel strážnický [po] 2 zl vedle hory práva až do vyplacení tej všej summy, totiž 38 zl. Za Juru Koníčkového jsú rukojemníci Petr Zimcha a Mikuláš Mlýnek slíbili sú rukú společní nerozdílnú. Závdanek přijal Jura Škeřupů.
L[eta] 1622 položil Jura Koníčků 1 zl za vinohrad svůj tu neděli po Třech králích na kostel strážnický. Ty přijal fojt a starší lhotští.
Letha 1623 položil Jura Koníčků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijali fojt a starší lhotští na kostel strážnický.

Letha Páně 1623 den památní s[vatéh]o Řehoře za horenství Vácslava Rožkových Jura Koníčků prodal vinohrad v hoře Šumberku Danielovi Brodské[mu] za summu 40 zl. Dal Daniel Jurovi závdanku 2 zl, ostatních peněz klásti má do vyplnění té summy podle hory práva po 2 zl. Rukojemníci za dílo i placení toho vinohradu Bartoň Svorňů a Jakub Hutský S.R. společnou a nerozdílnou. A tak což jest zaplaceného na tom vinohradě, totiž 5 zl, ty pustil Jura Koníčků Daňkovi Brodskému a tak již na tom vinohradě Jura Koníčků nemá nic. Ostatní peníze všecky náleží na kostel strážnický.

Letha Páně 1624 tu neděli po svatém Jiří za horenství Vácslava Rožkových Daniel Brodský prodal vinohrad v hoře Šumberku Janovi Pšenákovi za summu 40 zl. Závdanku má dáti z užitku nejprve příštího 2 vědra vína a čtvrt, ostatních peněz klásti má do vyplnění summy podle hory práva po 2 zl. Rukojemníci za dílo i placení Daniel Brodský a Matěj Vlků slíbili rukou S. a nerozdílnou. A tak což jest zaplaceného na tom vinohradě Daniel měl, to jest pustil Janovi Pšenákovi, totiž 5 zl, a tak Daniel na tom vinohradě již nemá nic. Ty peníze náležejí všecky na kostel strážnický.
f 74a
Leta Páně 1626 v neděli družebnú prodala Babuša, manželka neboštíka Jana Všenáka(!), půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Pavlovi Vavřincovému z Vnorov za sumu 40 zl. Na to dal závdanku 2 zl, ty přijali fojt a starší lhotští, ostatek má platiti do vyplnění sumy po 2 zl vedle hory práva, ty peníze náleží na kostel strážnický, co pak zaplaceného má, to se jemu púští. Rukojmové jsú tito Jan Jakubů a Mikuláš Mlýnek slíbili rukú společnú nerozdílnú za dílo a za placení.