Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jury Liškového od fojta a starších lhotských

f 126b

Letha Páně 1625 tu sobothu po Novém létě fojt a starší Lhoty Tvarožné za horného Vácslava Rožkového prodali půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Jurovi Liškovému za summu
50 zl. Závdanku dal 2 zl, platiti má podle hory práva po 3 zl až do vyplnění summy tej. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Martin Stehlíků, Jan Hanák, Jan Kolesů [ze] Starého města slíbili rukou společnou a nerozdílnou. Ten závdanek je dán Jakubovi písařovi z Strážnice.
Leta 1628 položil Jura Lišků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jura Nováků.
L[eta] 1629 položil Jura Lišků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jura Nováků.

Za horného Martina Lišky prodal Jura Lišků pů[l] achtelu vinohradu v hoře Šumberku Michalovi Michálkovému za sumu 50 zl bez závdanku, platiti má podle hory práva po 3 zl. Rukojmě za Michala Václav Škrach, Valenta Slezák slíbili za dílo i za placení rukú společnú a nerozdílnú. A což Jura Lišků na tom vinohradě zaplatil, to jemu všeckno Jura Liška pustil. L[eta] 1630.
Letha 1632 položil Michal Michálek za vinohrad svůj 1 zl. To přijal Jura Novák za horného Martina Lišky.
f 126a
Letha Páně 1632 za horného Martina Lišky prodal Michal Michálek půl achtele vinohradu Šimonovi Tomanovému za sumu
50 zl na placení podle hory práva po 3 zl. Rukojmě za dílo a placení toho vinohradu Jan Pechů, Martin Stehlíků slíbili rukú společnú a nerozdílnú. A což zaplatil, to jemu pustil, sumy toho učiní 12 zl, to se mu púští, náleží Šimonovi Tomanovému.
Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Šimon Tomanů za vinohrad svůj 5 zl. Ty přijal Jiřík Novák.
Item tohož leta svrchu psaného položil Šimon Tomanů za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Michal Vítků.
Leta 1638 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Šimon Tomanů za vinohrad svůj 2 zl 10 gr. Ty přijal Michal Vítků.

Letha 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky svrchu psanému Michalovi Vítkovému nápadem manželky jeho půl achtele vinohradu v hoře Šumberku přijdouc, jest jemu odevzdán za volný a svobodný, v ničemž nezávadný.

Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka darovala Kateřina Vítkových za živobytí synu svému Pavlovi půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích, toliko s toho vinohradu má spláceti 10 zlm s[irotkům] sestry svej. Rukojemníci Jura Lipa, Jan Liška RSN.

f 126b
Letha Páně 1633 za horného Martina Lišky prodali fojt a starší půl achtele vinohradu Pavla Sovalého a po smrti jeho Martinovi Šulíkovi. Závdanku dal 3 zl, ten závdanek přijali fojt a starší na zplacení dluhu jeho, na sumu 40 zl, ta suma bude náležet všeckna na kostel vnorovský. Rukojmě Martin Čachtický, Pavel Ožvoldů za dílo a za placení toho vinohradu i za všelijaké povinnosti slíbili rukú společnú a nerozdílnú, na placení po 2 zl podle hory práva.
Letha 1633 položil Martin Šulík za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijal Jan Frýdl [a] Matěj Kohút na místě Martina Čachtického na kostel strážnický.
Letha 1634 za úřadu Martina Zákrska položil Martin Šulík za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Jíra Samuelů, ten čas purmist[r] dědiny Vnorov.
Letha 1635 za ouřadu Václava Rožka položil Martin Šulík za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Václav Ondrovčík ze Vnorov.
Leta 1638 za horného Martina Zákrska položil Martin Šulík za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijali Jiřík Samuelů ze Vnorov.
f 127a
Leta 1638 za ouřadu horného Martina Zákrska majíce svůj vinohrad Martin Šulík půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, prodal jej Jiříkovi synu Kolářovému ze Vnorov za sumu 13 zl a cožkoliv jest zaplatil Martin Šulík, to jest jemu pustil, totiž Jiříkovi Kolářovému. A mimo těch svrchu psaných třinácti zlatých, to aby splácel na kostel vnorovský. Rukojmě za dílo a placení Martin Stratilů a Kašpar Kopců SR společnú a nerozdílnú.
Leta 1640 za horného Martina Zákrska položil Jiřík syn Kolářův ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal Jiřík Samuel, purmistr vnorovský.

Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky majíce svůj vinohrad Jiřík Kolářů půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, prodal jej Jiříkovi Sládkovému z dědiny Lideřovic za sumu
15 zl a cožkoliv bude náležeti na kostel vnorovský mimo těch patnácti zlatých, to aby splácel Jiřík Sládek z Lideřovic na placení podle hory práva po dvou zlatých. Rukojmě za dílo a placení Adam Jurků, Martin Miklů SRSA nerozdíl[nou].
Leta 1645 za horného Martina Stehlíka položil Jura Sládek za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Václav Komínek k ruce svej.
Leta 1646 za horného Martina Stehlíka položil Jura Sládek za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal Pavel Třinástý ze Vnorov k svej ruce.