Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jury Novákového od Kateřiny Krškovej po manželu svém vinohrad svůj

f 123a

Letha P[áně] 1623 v neděli Květnou za horného Vácslava Rožkového Jura Nováků koupil j[es]t čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku od Kateřiny Krškové za summu 14 zl. Závdanku má položiti z užitku nejprv přišlého 1 zl, platiti má každoročně podle hory práva 1 zl. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Pavel Svatý S.R.S. a nerozdílnou.

f 123b
Letha Páně 1630 za horného Martina Lišky prodal horný Martin Liška vinohrad v hoře Šumberku Valkovi Kozlovému za sumu 12 zl na placení po 1 zl vedle hory práva na placení i s kadečkú. Ten nápad náleží Ondrovi Hrubých. Rukojmě za dílo i za placení toho vinohradu Jura Vykúkal, Jan Kolesa slíbili rukú společnú a nerozdílnú.

Letha 1632 za horného Martina Lišky prodal Valen[ta] Kozlů vinohrad svůj v hoře Šumberku Jakubovi Šotyrovi za sumu 12 zl na placení po jednom zlatém, platiti má od letha 3. Ta suma bude náležet po Ondrovi Hrubých, komuž bude náležeti, náleží do Strážnice. Rukojmě Valent[a] Kozlů, Jan Zachar slíbili rukú společnú a nerozdílnú za placení.

Letha 1639 za horného Martina Zákrska majíce Jakub Šotyra půl achtele vinohradu v hoře Šumberku prodal jej Jiříkovi Sopúškovi z Kněžduba za sumu 8 zlm, avšak cožkoliv jest spláceti totiž 12 zl. Ta suma bude náležeti po Ondrovi Hrubých na místě Petra Hrubého, jakožto po bratru manželce jeho Johaně náleží po manželu svém takový nápadek, bude náležeti a z dovolení její Václavovi Procházkovi, táž suma po 1 zl aby se rok po roku splácela. R[ukojmě] za dílo a placení Šimon Tomanů, Mikula Vojtečků SRS a nerozdíl[nou].
Leta 1644 za horného ouřadu Jiříka Lišky položil za vinohrad svůj Jiřík Sopúšek 4 zlm. Ty přijal Václav Procházka.

Letha 1659 za ouřadu horného Mikuláše Lišky přišel jest nápadem půl achtele vinohradu Martinovi Procházkovi jakožto po otci svém, poněvadž ležela úlehlú. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný a v ničem nezávadný. Rukojemníci Pavel Blaškův, Adam Šmul RSN.