Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jury Novákového po Janovi Vaškovém

f 124b

Letha Páně 1623 v neděli druhú po Veliké noci za horného Václava Roškového prodal Jan Vašků vinohrad svůj Jurovi Novákovému za summu, jak se v siro[t]čích rejstřích vyhledá, na sirotky Jana Hanáka. 6 zl položil Jan Vašků, ty peníze připadly na manželku Jury Novákového po nebo[žtíku] Janovi Vatíkovém, prvším manželu jejím. A tak Jura Nováků má ty peníze tedy 6 zl za zaplacených, ostatní peníze má klásti vedle hory práva po 2 zl až do vyplnění tej všej summy. Odevzdán Jurovi Novákovému za volný a svobodný horným svrchu nadepsaným. Rukojemníci za dílo a placení Václav Rošků a Jan Kabátů S.R.S.N.
Téhož letha svrchu nadepsaného za horenství Václava Roškového položil Jura Nováků 1 zl za vinohrad svůj. Ten přijal Jan Kabátů na místě toho sirotka Anny ne[božtíka] Hanáka.
Letha 1623 za horenství Václava Roškového skúpil Jura Nováků těch peněz na vinohradě svém summy 9 zl, 1 zl po 6 gr
1 den.
Téhož letha 1623 a horenství Václava Roškového Jura Nováků skúpil podruhé zase 11 zl summy, 1 zl po 6 gr a po 1 den. A tak bude míti Jura Nováků zaplaceného za vinohrad svůj summy 27 zl.