Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jury Starého od Václava Bendy

f 33a

Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka prodal j[es]t Václav Benda půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Jurovi Starých za summu 28 zlm. Zavdal jemu hotových peněz 11 zlm, ostatní peníze bude povinen platit J.H.M. [vymazáno]. Rukojmě za dílo a opravu toho vinohradu Mikuláš Liška a Jan Škrachů. Každoročně bude povinen platit po 2 zlm, ostatní peníze povinen bude platit Michalovi Židu koželuhovi podle hory práva po 2 zlm každoročně.

Anno 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Jura Starých cokolivěk měl platit za ten vinohrad Michalovi Židovi, ty peníze Jura Starých na tom vinohradě skoupil, Michalovi Židovi za ty peníze [dal] 2 zlm a jednu měřici ovsa. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný.