Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Martina Hanáka od Mathouše Šimánkového

f 102b

Letha 1622 v neděli Květnú za horenství Václava Roškového kúpil Martin Hanáků od Mathouše Šimánkového čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku za summu 20 zl, po 2 zl má splácat vedle hory práva až do vyplnění tej všej summy. K tomu vinohradu přidává čtvrt búdy. Rukojemníci za dílo a za placení jsú Martin Stehlík a Jan Sadílkův slíbili rukú společní a nerozdílnú.

Leta 1638 za horného Martina Zákrska koupil jest Ondra Vanišů od Matouše Kolese čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu 18 zl. A tak jest jemu odevzdán výš psaným horným za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. R[ukojmě] za dílo Matouš Kolesa, Martin Krumpíř SRS a nerozdílnou. Hledej odvzdávky Matouše Kolese nazad na listu stém dvacatém druhém.

Letha 1654 za horného Jury Lipy kúpil j[es]t čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích Tomáš Mrázků od ouřadu tvarožnolhotského za summu 10 zlm, platiti má až po čtyrech letech, poněvadž úlehla byla, na leta má platiti po 1 zlm k obci tvarožnolhotskej. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Michal Vítků a Jan Puků R.S.a N.

Letha 1654 za horného Jury Lipy kúpil j[es]t čtvrt achtele vinohradu Vojtek Buchtík od Tomáše Mrázka v hoře Šumbercích za 11 zlm. Závdanku dal 1 zlm a 30 kr, ty přijal Tomáš Mrázků, ostatní peníze bude povinen platiti k obci tvarožnolhotskej po dvouch letech, na letha má platiti vedle hory práva po 1 zlm. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Pavel Statenický a Jura Lipa.
f 103a
Letha 1661 za ouřadu Jury Lipy kúpil v hoře Šumbercích čtvrt achtele vinohradu Bartoň Drška od Vojtka Buchtíka za sumu 1 ½ zlm, ostatní peníze bude povinen klásti k obci tvarožnolhotskej. Rukojemníci za dílo [a] placení tohož vinohradu Martin Starých, Jan Starých. Po jednom moravském plati[ti] má Bartoň Drška k obci tvarožnolhotskej.

Leta Páně 1682 za úřadu horenství Jana Blákory poněvaž ostal jeden štvrt achtel vinohradu v hoře Šumberku mnoho let a tak jej ujímá s povolení J.H.M. Martin Straka na ten spůsob, že nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. Protož jest výš psanému Martinovi Strakovi odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojmě za dílo tohož vinohradu Ondra Zahradník a Jura Mreňka SSR nero[zdílnou].