Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Martina Lišky od Vácslava Bělíkového, kterýž mu připadl po Janovi, bratru ujčeném

f 84a

Letha Páně 1624 tu neděli 25 po s[vaté] Trojici za horného Vácslava Rožkového Martin Liška koupil půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Vácslava Bělíkového z Radějova, kterýž mu byl připadl po Janovi, bratru jeho ujčeném, za summu hotovú
50 zl. Rukojmové za dílo toho vinohradu Martin Branecký, Martin Stehlíků slíbili rukou společnou a nerozdílnou. K tomu vinohradu Vácslav Bělíků Martinovi Liškovi přidal jedlovou kadečku.
A má jej sobě Martin Liška za volný, svobodný, zaplacený odevzdán bez vší překážky, tak jakž hora za právo má.