Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Martina Roškového od Martina Liškového

f 35b

Letha 1622 v neděli Smrtnou za horenství Václava Roškového koupil Martin Rošků [v] Šumberku hoře za summu 60 zl, 6 zl má jemu položiti z oužitku, placení ročně po 2 zl vedle hory práva a ostatní peníze má klásti po oužitku, jak bude v těch všech rejstrech vyhledáno, po 3 zl vedle hory práva až do vyplnění tej všej summy. Rukojemníci sú za Martina Roškového za dílo a za placení Martin Stehlíků a Pavel Valentů slíbili sú rukú společnú nerozdílnú.
Letha 1622 v neděli po svatém Martinu za ouřadu horenského položil Martin Rošků 2 zl za vinohrad svůj. Ty přijal Martin Lišků závdanku za Jana Václava Roškového.

Leta 1635 za ouřadu horenského Václava Rožkového položil Martin Rožků za vinohrad v hoře Šumberku 4 zl. Ty přijal Jiřík, syn neboštíka Jana Blablového z Kozojídek, který jemu nápadem přišlý po n[ebožtíku] Jiříkovi Blablovém z Lideřovic, strýci vlastním.
Leta 1636 za ouřadu horenského Václava Rožkového položil Martin Rožků za vinohrad svůj v hoře Šumberku 3 zlm. Ty přijal Jiřík, syn neboštíka Jana Blablového z Kozojídek
Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Martin Rožků za vinohrad svůj 3 zl. Ty přijal Jiřík, syn neboštíka Jana Blablového z Kozojídek.
Leta 1639 dne Februarii 27. za ouřadu horného Martina Zákrska položil Martin Rožků za vinohrad svůj v hoře Šumberku 2 zlm. Ty přijal Jiřík, syn neboštíka Jana Blablového z Kozojídek.
Leta 1645 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Martin Rožků za vinohrad svůj v hoře Šumberku 4 zl 45 grm. Ty přijal Mikuláš Kučera na místě manželky svej z Kozojídek.
f 36a
Leta 1642 za ouřadu horného Jiříka Lišky koupil jest Mikuláš Kučerů z Kozojídek půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Martina Rožka za sumu 60 zl. I poněvadž Martin Rožků vyplatil z téhož vinohradu 18 zlm 15 gr, takové peníze aby povinen byl vypláceti nahoře psaný Mikuláš z Kozojídek podle hory práva po 3 zlm až do vyplnění tej sumy. Jest jemu odevzdán výše psaným horným. Rukojmě za dílo a placení Martin Zákrsek a Matěj Žilka SRSA nerozdílnou.
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky koupil jest Václav Hanák z Kozojídek půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Mikuláše Kučery za summu hotovú 10 zlm, ostatní peníze, totiž 18 zlm 15 gr, aby povinen byl spláceti Martinovi Rožkovi podle hory práva po 3 zlm až do vyplnění tej sumy. Jest jemu odevzdán výš psaným horným. Rukojmě za dílo a placení Martin Zákrsek a Václav Procházka SR společnou a nerozdílnou.
Téhož letha za ouřadu nahoře psaného skoupil Václav Hanák
z Kozojídek od Martina Rožka, což jemu ostatních peněz 18 zl 15 gr platiti náleželo, za dvě vědra vína a za štvrt a tak všechno zaplatil.

Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodal jest Václav Hanák z Kozojídek půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Václavovi Štípskému z Radějova za summu 50 zlm. Závdanku dal
7 zlm, platiti má Václav Štípský po 2 zlm rok po roku. R[ukojmě] za dílo a placení Martin Zákrsek a Ondra Straků SR společnou a nerozdílnou.
Letha 1646 jakož Václav Štípský měl doplácet Václavovi Hanákovi z Kozojídek za půl achtele vinohradu v hoře Šumberce ročně 43 zl, takové od něho skoupil za 5 zl hotových. A tak jest oddán za volný a svobodný za hornýho Martina Stehlíka.