Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Martina Stehlíka od Jakuba Hlucké[ho]

Leta 1624 tu neděli 25 po svaté Trojici za horného Václava Rožkového Martin Stehlíků koupil půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Jakuba Hluckého za summu tu, co se v rejstřích aneb kdekoliv vyhledá, totiž 30 zl bez závdanku, dopláceti má Martin Stehlík na sirotky na místě Jakuba Hluckého těch 30 zl v tej summě, jak se v rejstřích vyhledá. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Mikuláš Tomků, Martin Bránecký slíbili RS a nerozdílnú.
L[eta] 1626 položil Martin Stehlíků za vinohrad svůj 4 zl 21. dne března. Ty přijal Jan Lišků [ze] Strážnice.
Letha Páně 1630 za horného Martina Lišky položil Martin Stehlíků za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal Jan Lišků [ze] Strážnice.
Letha 1631 za horného Martina Lišky položil Martin Stehlíků za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal Jan Lišků [ze] Strážnice.

Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska Tomáš Bílů dostal vinohrad nápadem v hoře Šumberku po neboštíku Janovi Lapšovi jakožto po strýci svém, tento nápad bude náležeti jemu, totiž svrchu psanému Tomášovi Bílovi. Jest jemu odevzdán za volný a svobodný horným výše psaným. Martin Stehlík bude splácet z téhož vinohradu, co ještě náležeti bude 24 zl.
f 120a
Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Martin Stehlík za vinohrad svůj 3 zl. Ty přijal Tomáš Bíla po neboštíku Janovi Lapšovém na místě manželky svej, poněvadž n[ebožtík] Jan Lapš byl strýc jeho manželce, totiž toho svrchu psaného Tomáše Bíla.
Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Martin Stehlík za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Tomáš Bíla na místě manželky svej.
Letha 1641 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Martin Stehlík za vinohrad svůj 2 vědra vína, takové dvě vědra vína počítajíc každé vědro po půldruhém zlatém činí za něj 3 zlm. Takové víno přijal Tomáš Bíla na místě manželky svej.
Téhož leta zvrchu psaného spravil od zápisu a jednu měřici ovsa dal Tomášovi Bílovi za sedm českých za víno zostal sedem šesti a tak za to se Tomášovi dva zl mo[ravské]. Ty přijal Tomáš Bílů k svej ruce.

Leta 1646 položil Martin Stehlík za svého horenství za vinohrad 2 zl. Ty přijala Běta Rivolka k svej ruce. Ostatní peníze budú jí náležet.

Letha 1653 za horenství Martina Šulíka Dobiáš Lipa dostal vinohrad nápadem v hoře Šumbercích po neboštíkovi Martinovi Stehlíkovi půl achtele vinohradu, komu bude náležet bude povinen platit Dobiáš Lipa. A tak j[es]t jemu odevzdán za svobodný, v ničem nezávadný. Rukojmě sou za dílo a placení toho vinohradu Mikuláš Lišků a Jura Starých S.R.S. a nerozdílnú

Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipového kúpil j[es]t půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Jura Starých od ouřadu tvarožnolhotského za summu 50 zlm, bude povinen platit Michalovi Židovi 13 zlm a dvanáct věder vína, ostatní peníze bude povinen platit k obci tvarožnolhotské. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Václav Zahradník a Martin Chropovský R.S.a N.
f 120b
Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipového dal j[es]t Jura Starých Michalovi Židovi 8 věder vína na dluh neboštíka Martina Stehlíka, které přijal Michal Žid do města Strážnice.
Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového dal j[es]t Jura Starých Michalovi Židovi 2 vědra vína na dluh neboštíka Martina Stehlíka, které přijal Michal Žid do města Strážnice.
Letha 1656 za ouřadu horného Jury Lipového dal j[es]t Jura Starých Michalovi Židovi 2 vědra vína na dluh neboštíka Martina Stehlíka, které přijal Michal Žid do města Strážnice.
Letha 1658 za ouřadu horného Mikuláše Liškového položil Jura Starých za vinohrad svůj 1 vědro vína, které přijal Michal Žid do města Strážnice.
Letha 1659 za ouřadu horného Jury Lipového položil Jura Starých za vinohrad svůj 1 ½ v[ědra] vína, které přijal Michal Žid do města Strážnice.
Letha 1661 za ouřadu horného [Jury] Lipového položil Jura Starých 2 v[ědra], které přijal Michal Žid [do] města Strážnice.
Letha 1667 za horného Pavla Škrobáčka ujednal se Jura Starých z Michalem Židem za tech dvanácti věder vína, srazilo se mu za to víno 24 zlm výš jmenovaných, ostatní 4 v[ědra] a
2 čtvrti vypisuje se 7 zlm.
Letha 1667 položil za vinohrad 1 zlm zlatý Jura Starých.
Letha 1669 za horného Mikuláše Hořínky položil Jura Starých za vinohrad svůj Michalovi Židovi 3 zlm 35 kr.

f 121a
Letha 1662 za ouřadu horného Jury Lipového položil za vinohrad svůj Dobiáš Lipa 2 zlm. Ty přijala Běta Rivolka [ze] Strážnice.
Letha 1661 za ouřadu horného [Jury] Lipového položil za vinohrad svůj Dobiáš Lipa 1 zl 30 kr. Ty peníze přijala Běta Rivolka [ze] Strážnice.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Dobiáš Lipa položil za vinohrad svůj Pavlovi Rakovi [do] Strážnice 1 ½ moravského zlatého.

Leta Páně 1682 za horenství Jana Blákory dal sobě vyhledávat Dobijáš Lipa peníze, kteréž měl klásti z vinohradu Pavlovi Rakovi, totiž 4 zlm, ty peníze přijal Pavel Rak z města Strážnice k rukám svým. A tak výš psaný Dobijáš Lipa má svůj vinohrad zaplacený, svobodný, v ničemž nezávadný. U přítomnosti Jana Blákory stalo se 10. máje.