Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Martina Stehlíkového od Mikuláše Škeřupového

f 103b

Letha 1621 za horenství Václava Roškového kúpil Martin Stehlíků od Mikuláše Škeřupového půl achtela vinohradu v hoře Šumberku, summa, co se vyhledá nahoře v siro[t]čích rejstřích. 4 zl závdanku položil Martin Stehlíků Mikulášovi Škeřupovi, ostatní peníze má klásti a doplácet 30 kr ročně. K tomu přidal Mikuláš Škeřupů patero kusů kadí. Rukojemníci za dílo a placení Martin Kyšků a Jan Tomšů. Tento vinohrad jest za summu 40 zl, nad to dával, jak jest svrchu doloženo, 4 zl, přední peníze na sirotky, co se vyhledá, ostatní peníze mají se pokládat po čem sa bude splácat na kostel.