Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Martina Štítenského od Mikuláše Zachary

Leta 1679 den svatého Řehoře dne dvanástého Martii
f 163b
kúpil jest Martin Štítenský za úřadu horenství Jana Blákory půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Mikuláše Zachary za sumu 2 zl mo[ravské], ještě bude povinen platit Martin Štětínský(!) obci Tvarožné Lhoty zas 1 zlm. A tak jest Martinovi výš psaným horným odevzdán. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Ondra Sadílek a Mikuláš Zachara SRS a nerozdílnú.
Leta Páně 1682 položil Martin Štětínský za vinohrad svůj 35 kr. Ty přijal úřad tvarožnolhotský.

f 164a
Letha 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska koupil jest Jiřík Cihlář od Jiříka Vykoukala půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu 15 gr, avšak Jiřík Cihlář pouští 1 polovici Tomášovi Šoturovému. Tak jest jim odevzdána výš psaným horným za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. R[ukojmě] za dílo Šimon Tomanů, Jakub Šoturů SRSA nerozdílnou.

Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodali fojt a starší s horným půl achtele vinohradu Pavlovi Poláchovi v hoře Šumberku za sumu 10 zlm. Závdanku dal Pavel jeden zlatý, ten závdanek dán do důchodů za dluh ten, což byl povinen Jiřík Cihlář, platiti má svrchu psaný Pavel po jednom zlatém podle hory práva. Rukojmě za dílo a placení Matúš Florian SR společnú a nerozdílnou.

Letha Páně 1646 dne 15. Aprilis za hornýho Martina Stehlíka prodali fojt a starší z horným štvrt achtele vinohradu Jírovi Lipovi v hoře Šumberku za summu 10 zlm. Závdanku dal Jiřík
1 zlm, platiti má svrchu psaný Pavel(!) po jednom zlatým podle hory práva. Rukojmě za dílo Adam Smulů a Jan Gyc R.S.N.R.

Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového odevzdal Jura Lipa 10 zlm na Karlovej hoře obci tvarožnolhotskej, které peníze má platiti Pavel Zvačina. A tak j[es]t jemu odevzdán za zaplacený, za svobodný a volný, v ničemž nezávadný.

f 166a
Leta 1638 za horného Martina Zákrska prodal jest vinohrad v hoře Šumberku úlehle z dovolení vrchnosti Tomášovi Zapletalovi za sumu 1 zl, platiti má podle hory práva po
1 ortu, ta suma náleží k obci lhotskej. R[ukojmě] za dílo a placení Matěj Sadílků, Ondra Manišů SR společnou a nerozdílnou.

f 168a
Leta 1639 za ouřadu horného Martina Zákrska dostal jest Mikuláš Krchňa půl achtele vinohradu po Markétě n[ebožíka] Urbana Jurových, který jí přišel nápadem po manželu jejím prvnějším, totiž po n[ebožtíku] Jurovi Malíkovi, tak aby z toho vinohradu žádný jeho v ničemž neupomínal, ani přátelé její, poněvadž svrchu svrchu psaný Mikuláš Krchňa dochoval ji do její smrti. Rukojmě za dílo Vítek Tesař z Lideřovic, Kašpar Gregorkových SR společnou a nerozdílnou. A neboška Markéta všechno jemu poručila.

Letha Páně 1654 za ouřadu horného Martina Šulíka kúpil j[es]t Václav Martinků půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Mikuláše Krchníčka za summu hotovou 6 zlm za zaplacený. A tak jest jemu odevzdán za svobodný a volný, v ničemž nezávadný. Rukojmě za opravu téhož vinohradu a dílo jsou Jura Lipa a Václav Polešovský R.S.a N.
f 168b
Letha 1658 za ouřadu horného Mikuláše Lišky prodán jest půl achtele vinohradu oulehla Jurovi Zapletalovi s povolení vrchnosti za 5 zlm, ať platí, komu bude patřit vedle úrody
1 zlm.

Letha 1661 za ouřadu horného Jiříka Lipového prodán jest půl achtele vinohradu v hoře v Šumbercích, totiž oulehla, Martinovi Doškovi z povolení vrchsnosti [za] 5 zlm a tak platiti bude, komu bude náležet vedle hory práva 1 zlm vedle ourody, za 5 let nic nemá platit, až se vydělá.
Leta 1671 za úřadu horného Hořínky Mikuláša položil Martin Došek za vinohrad svůj 1 ½ zl mo[ravského]. Ty přijal úřad tvarožnolhotský.
Leta Páně 1681 za úřadu Jana Blákory horného položil Martin Došek za vinohrad svůj ½ moravského zlatého. Ty přijal úřad tvarožnolhotský.
Leta Páně 1683 za úřadu horného Jana Blákory položila Anna, vdova po neboštíkovi Doškovi Martinovi, za vinohrad svůj 1 zl mo[ravský]. Ty přijal úřad lhotský.

f 170a
Leta 1642 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodala Anna, vdova n[ebožtíka] Martina Bochnice, půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Tomášovi Hlaváčovi z Radějova totiž za sumu
45 zlm bez závdanku, platiti jej má Tomáš půl vínem až do vyplnění tej sumy. Jest jemu odevzdán výš psaným horným. Rukojmě za dílo a opravu Šimon Tomanů a Mikuláš Přerovský slíbili R společnou a nerozdílnou. Náčiní aby tá jistá vdova dávala každý rok náčiní pro své víno.
Hledej odevzdávky Martina Bochnice spátkem na stém sedmnáctem listu.

f 172a
Leta 1642 za ouřadu horného Jiříka Lišky koupil jest Jiřík Lišků půl achtele vinohradu od Alžběty, vdovy po n[ebožtíku] Václavovi Rožkovému, v hoře Šumberku za summu 30 zlm bez závdanku, platiti má po 4 zl podle hory práva. R[ukojmě] za dílo a placení Martin Stehlík a Šimon Tomanů SR společnou a nerozdílnou, za dvě leta nic nemá dáti žádného ouplatu.

Letha 1661 za ouřadu horného Jiříka Lipového kúpil jest Martin Palát půl achtele v hoře Šumbercích od ouřadu tvarožnolhotského za summu 30 zlm a tak bude platit Rožkovým sirotkům po Václavovi Rožkových, a tak bude povinen klásti [po] 1 zlm. Ruko[jmě] za dílo [a] placení tohož [vinohradu] Ondra Straka, Jan Pechův SRS a nerozdílnou.
Letha 1664 za horného Jiříka Lipového položil Martin Palát za svůj vinohrad 45 kr, dal půl vědra vína do důchodů JHM.
Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky položil Martin Palát za vinohrad 2 čtvrti [vína], 1 zl 30 kr.
Letha 1667 za horného Pavla Škrobáčka dal Martin Palát do důchodů 1 v[ědro] [za] 2 zlm.
Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky Martin Palát dal do důchodů JHM 1 v[ědro] [za] 2 zlm, do důchodů přijato.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Martin Palát dal do důchodů 2/4 čtvrtě [za] 1 zl 30 kr.
f 172b
Leta Páně 1688 za horenství Jury Šmacha ujímá sobě Pavel Vítků půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích, totiž úlehlu na kreftování, s keréž se nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jan Krútil a Jakub Šmach SRS a nerozdílnú.

f 144a
Leta 1642 za ouřadu horného Jiříka Lišky koupil jest Martin Škrach půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Alžběty, vdovy po n[ebožtíku] Václavovi Rožkovému, za summu 40 zlm bez závdanku, platiti má na leta po 2 zlm podle hory práva, za dvě leta nemá nic dáti žádného ouplatu. R[ukojmě] za dílo a placení Šimon Tomanů a Matouš Florian SRS a nerozdílnou.

Letha 1662 za horného Jiříka Lipového z povolení vrchnosti prodali jsou starší tvarožnolhotčí půl achtele vinohradu v hoře v Šumbercích Ondrovi Štěpancových za summu 26 zlm, poněvadž byla úlehla, a tak bude povinen platit vedle hory práva 1 zlm komu bude náležet. Rukojemníci za dílo [a] placení tohož vinohradu Michal Odvářků, Tomáš Mrázek.

Letha 1662 za horného Jiříka Lipového Ondra Štěpanec Pavlovi Juráškovému prodal půl achtele vinohradu v hoře v Šumbercích za sumu 36 zlm a tak Pavel Juráškových dal závdanku 3 zlm za dílo tohož vinohradu, protože byla úlehla. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Tomáš Lipa, Ondra Štěpanec.
[Leta] 1668 za horenství Pavla Škrobáčka položil Pavel Jurášků za vinohrad summy 3 zlm 30 kr. Takové peníze do důchodů JHM.
f 144b
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky položil za vinohrad svůj Pavel Juráškův do důchodů JHM 1 zlm. Přijal pan Jan důchodní Čapalovský.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky položil Pavel Juráškův za vinohrad svůj 1 v[ědro] [za] 2 zlm 40 kr. Ty přijal pan Jan Čapalovský do důchodů JHM.
(bez čísla a)
Letha Páně 1674 za úřadu horenství Jana Blákory prodal Pavel Smaženka Václavovi Hrabalovi půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu 12 zlm, na to zaplatil Pavlovi Smaženkovi 6 zlm Václav Hrabal, ještě jest povinen Václav Hrabal předke[m] do důchodů platit, co bude náležeti, potom posledních peněz bude povinen Václav Hrabal Pavlovi Smaženkovi 6 zlm. A tak jest Václavovi Hrabalovi odevzdán za volný a slobodný. Na to rukojemníci Ondra Zahradník a Václav Zahradník SR nero[zdílnou].

(bez čísla a)
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodali horný a ouřad fojt Adam Smulů půl achtele vinohradu sirotního v hoře Šumberku Eliášovi Lipovi za summu 20 zlm, platiti má sirotkům n[ebožtíka] Václava Rožka na leta po 1 zlm do vyplnění tej sumy. R[ukojmě] za dílo a placení Jan Pechů a Martin Zákrsek SR společnou a nerozdílnou. A tak aby neplatil toho vinohradu až po čtyřech letech Eliáš Lipa.

Leta 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka majíce svůj vinohrad Eliáš Lipa v hoře Šumbercích půl achtele vinohradu, tak jej ujímá syn svrchu psaného Eliáše Dobiáš Lipa za summu 20 zlm, platiti má sirotkům n[ebožtíka] Václava Rožka na leta po 1 zlm do vyplnění tej summy. Rukojmě za dílo a placení Martin Šulík a Jura Lipa R. společnou a nerozdílnou.
Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka pokládá za vinohrad svůj Dobiáš Lipa 2 zlm. Ty přijala Běta, n[ebožtíka] Václava Rožka dcera.
Letha 1661 za ouřadu horného Jiříka Lipového platí za vinohrad svůj Dobiáš Lipa 1 zl 30 kr. Dal Dobiáš Lipa vína
1 v[ědro] do důchodů JHM, totiž v penězích 1 zl 30 kr.
Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky položil Dobiáš Lipa za vinohrad svůj 2 čtvrti za 1 zl 30 kr. To přijato do důchodů JHM.
Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka položil do důchodů 2 zl, dal 1 v[ědro] vína Dobiáš Lipa.
(bez čísla b)
Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky položil Dobiáš Lipa do důchodů JHM 3 zlm, za to dal 1 ½ v[ědra] do důchodů.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Dobiáš Lipa do důchodů JHM 2/4 čtvrti vína [za] 1 zl 30 kr.
Letha 1673 za úřadu Jana Blákory položil Dobiáš Lipa do důchodů JHM, týž dal vína 2 št[vrtě] do důchodů za vinohrad svůj půl moravského zlatého a pět českých a půlštvrtého grajcara.
Leta 1676 za horného úřadu Jana [Blákory] dal do důchodů JHM Dobiáš Lipa 3 v[ědra] ví[na] za 3 zlm. [Přijal] Jiřík Velický.
Leta 1677 za úřadu horenství Jana Blákory dal Dobijáš Lipa do důchodů JHM 1 v[ědro] vína a půl mo[ravského], štvrt za dva zlm a 30 grajcarů. To přijal Jiřík Velický, toho času důchodní.

A tak jest odevzdaný Jurovi Lipovi jakožto po otci svém za zaplacený, za volný, svobodný, v ničem nezávadný za horenství Jury Šmacha 1685. Rukojemníci za dílo toho vinohradu Ondra Zahradník, Jura Šmach RSS a nerozdílnú.

(bez čísla a)
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky majíce svůj vinohrad Dobiáš Polešovský, totiž čtvrt achtele vinohradu, tak jej ujímá syn Václav svrchu psaného Dobiáše Polešovského za zaplacený, poněvadž jej zaplatil svrchu psaný Dobiáš sumy
40 zl. A tak jest jemu odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný svrchu psanému Václavovi Polešovskému.