Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Martina Straky od Jury Kubíčkového

Item leta Páně 1679 za horenství ouřadu Jan[a] Blákory kúpil jest Marti[n] Straka od Jury Kubíčkového půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu devět zlm hotovej sumy. A tak jest Martinovi Strakovi výš psaným horným odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci tohož vinohradu Jan Liška, Ondra Strýček SRS nerozdílnou.

Stal se frejunek mezi Martinem Strakú a Janem Škrachem na vinohradě item leta 1682 za úřadu horenství Jana Blákory. A tak jest odevzdán Janovi Škrachovi půl achtele vinohradu, kromě bude povinen platit s toho vinohradu strýcovi svému 5 zl a 30 krejcarů. Rukojemníci za dílo a placení toho vinohradu Jan Holotík, Václav Štípský SRS a nerozdílnú.

(bez čísla b)
Letha Páně 1674 za úřadu Jana Blákory horenství ujal sobě Michal Trsťanský štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku totižto úlehlu, kterážto od dvanásti let ležela, tak s povolení vrchnosti nemá se dáti desátku ani zemního do deseti let. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci Jan Holotík a Jan Blákora
SlSpRNe.

(bez čísla b)
Leta Páně 1681 za úřadu horenství Jana Blákory ujímá se Mikuláš Malcharů štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku s povolení vrchnosti, totižto úlehlu, z kterejžto se nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. A tak jest Mikulášovi výš psaným horným odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojmě za dílo téhož vinohradu Marti[n] Došek a Martin Blákora SRS nero[zdílnú].

(bez čísla b)
Leta Páně 1683 za úřadu horného Jana Blákory ujímá sobě Václav Kubiš štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích, totiž úlehlu, s povolení vrchnosti, s kteréšto nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. A tak se mu odevzdává za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo téhož vinohradu Jura Šmach a Pavel Straků S.R.S a nerozdílnú.