Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Martina Straky od Matěje Starého

f 34a

Leta Páně 1690 za ouřadu horného Jury Šmacha kúpil jest Martin Straka od Matěje Starého půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích za sumu 5 zl za zaplacený a za hotové, žádnému nic více nedat. A tak se odevzdává výš psaným horným Martinovi Strakovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný u přítomnosti toho kupu. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu, odbývání desátku a zemního J.U.H.M[ilos]ti Jan Žídek a Václav Kovář a Jiřík Tuřanský SRS a nerozdílnou.

Leta Páně 1691 za ouřadu horenství Jury Šmacha kúpil jest Matěj Starý zas toho půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Martina Straky za ty peníze 5 zl za zaplacený, nebo ho byl kúpil Martin Straka od Matěje Starého. A tak se odevzdává výš psaným horným Matějovi Starému za volný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu a odbývání zemního a desátku J.U.H.M[ilos]ti Jan Šťastný a Jakub Šmach SRS a nerozdílnou.