Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Mathouše Skřivánkového

f 121b

Letha Páně 1623 za horného Vácslava Rožkového tento vinohrad půl achtele v hoře Šumbercích v dílu po otci manželky své Zuzany se dostal Matoušovi Skřivánkovému v summě tej, kterouž platiti má, tak jak se v hlavních rejstřích vyhledá. Tak j[es]t mu odevzdán horným svrchu psaným Vácslavem Rožkovým. Rukoj[mě] za dílo i placení toho vinohradu Mikuláš Dopitů, Jan Kolesů slíbili R.S. a nerozdílnou.

Letha Páně 1623 v 4.neděli po 3 králích za horného Vácsla[va] Rožko[vého] vinohrad půl achtele v hoře Šumbercích, kterýž přišel v dílu Mathoušovi Skřivánkové[mu] po manželce jeho Zuzaně, polovici totiž čtvrt achtele a druhou polovici čtvrt achtele přikoupil od sestry vlastní Anny, švagrovej svej, za summu hotovou 5 zl. Kterýž j[es]t mu horným Vácslavem Rožkovým odevzdán za zaplacený a svobodný obě polovice, totiž celej půl achtele. Rukojmě za dílo toho vinohradu Mikuláš Dopitů, Jan Kolesů S.R.S.