Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Matúše Kolese a Martina Šulíkového

L[eta] 1627 za horného Václava Rožkového kúpil Matúš Kolesa pů[l] achtele vinohradu v hoře Šumberku od Martina Šulíkového za sumu, co se v lejstřích sirotních vyhledá. Závdanku dal Matúš Kolesa [ze] Starého města 10 zl hned při kupu, platiti má rok po roce vedle úrody po 3 zl Jan Kolesa. Rukojmě za dílo a za placení téhož vinohradu Jan Hanáků, Martin Šulík slíbili rukú společnú a nerozdílnú. Ten závdanek přijal Martin Šulíků.
Ten vinohrad nahoře psaný, kterýž koupil Matouš Kolesa, jest zapsán v rejstřích horních v 50 zlm.
f 129a
Leta 1642 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Matouš Kolesa 4 zlm. Ty přijala Alžběta, dcera n[ebožtíka] Jana Hynka.
Téhož leta 1642 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Matouš Kolesa 1 zlm. Ty přijala Dorota, dcera n[ebožtíka] Jana Hynka.
Leta 1645 za ouřadu horného Jiříka Lišky majíce na tom vinohradě nápad Dorota, n[ebožtíka] Jana Hynky dcera, tedy vona takovú sumu peněz aneb ten nápad Matoušovi Kolesovi sprodala za troje včelí ouly a za čtvrtý roj. A tak Matouš Kolesa aby měl zaplacený, za volný, svobodný, v ničemž nezávadný jest jemu odevzdán výš psaným horným. A tak Matouš Kolesa má zaplacený.

Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky přišlo nápadem Janovi Kolesovi půl achtele vinohradu po otci svém vlastním po Matúšovi Kolesovi za zaplacený. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný.
(vložený list a)
Letha Páně 1681 za ouřadu horenství Jana Blákory připisuje se Janovi Kolesíkovi půl achtele vinohradu, kterýž mu jeho vlastní strýc poručil, totiž Jan Kolesík. I tak jemu ho odevzdává manželka Zuzana neboštíka Jana Kolesíka, poněvadž její manžel poručil u přítomnosti svého manžela, Řehoř Manů, Ondra Strýček. A tak jest jemu odevzdán výš psaným horným za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci tohož vinohradu Ondra Strýček a Jura Šmach S.R.S. a nerozdílnú. Stalo se dne 10. November ten den před svatým Martinem.