Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Mikoláše Vácslava Hrbáčkového z Kunovic od Jana Bradáče

f 27a

Letha Páně 1619 v neděli Misericordia a za horného Vácslava Rožkového prodal Jan Bradáč půl achtele vinohradu v Šumbercích Mikulášovi Vácslava Hrbáčkového z Kunovic za summu takto, aby sobě Mikuláš doplácel sumy mimo závdanku totiž 71 zl 15 gr na placení podli uznání práva horenského podli úrody po 3 zl. Rukojmě za dílo i placení téhož vinohradu Jan Remšů, Jan Vávrů z Komarovec a Martin Jana Pavlového z Starého města Hradiště S.R.S.Ne.
A ta summa náleží takto:
Levovi Židu Šalomúnči[nému] předních peněz 25 zl.
A sirotku Jury Malíka 13 zl.
Si[rotkům] Jury Bánovského 3 zl 15 gr.

Letha 1620 v neděli druhou v postě za horného Václava Rožka Mikuláš Hrbáčků z Kunovic prodal tenž vinohrad svůj půl achtele Jurovi Černickýmu na ten spůsob, aby jej Jura doplácel, což v rejistřích nahoře zapsáno jest. Zavdal Jura Miklovi 1 zl, na placení po 3 zl a což měl zaplaceného sumy
2 zl, ty Jurovi pustil. R[ukojmě] Pavel Cvrčků a Mikoláš Hrbáčků S.R.Ne.

Letha Páně 1624 tu neděli po svatý Anně za horného Vácslava Rožkových Jakub Moštěnský koupil vinohradu půl achtele v hoře Šumberku od horného svrchu psaného z dovolením vrchnosti, aby vinohrady nepoustly, za summu za 41 zl 15 gr bez závdanku a z těch peněz náleží Levovi Židovi 25 zl, kteréž platiti má podle hory a uznání práva horenského po 2 zl, a sirotkům Malíka posledních peněz 13 zl a sirotům Jury Bánovského 3 zl 15 gr. Rukoj[mě] za dílo i placení toho vinohradu Valka Černý a Kašpar Slezák slíbili rukou společnou a nerozdílnou.