Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Mikuláše Hřivnáka od Momáňky

f 38b

Leta 1651 za horného Václava Šulíka kúpil Mikuláš Hřivnák od An[n]y Momáňky půl achtele vinohradu v Šumberku za summu
10 zlm. Závdanku dal 2 zl, má se platiti do vyplnění summy po 2 zlm. Rukojmě za dílo a placení slíbili Jura Lipa, Martin Procházka rukú společní a nerozdílnú.
Letha 1655 za ouřadu Jury Lipového položil za vinohrad svůj Mikuláš Hřivnák 2 zlm do důchodů J.H.M. na rest neboštíka Momáňa, které se mu vypisují na vinohradě.

Letha 1661 za horenství Jury Lipového kúpil Jan Krútil půl achtele vinohradu za summu 8 zlm, nebo byla úlehla. Ty peníze majú se klásti do důchodů [po] 1 zlm vedle úrody.
Letha 1664 Jan Krútil dal do důchodů JHM 1 v[ědro] 2 zlm.
Letha 1667 Jan Krútil dal do důchodů JHM 1 v[ědro] 2 zlm.
Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky položil Jan Krútil za vinohrad svůj do důchodů JHM 2 zlm, dal 1 v[ědro] vína.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Jan Krútil dal do důchodů JHM 3 čt[vrtě] [vína], 2 zl 15 kr.
A tak jest ten vinohrad zaplacený a Janovi Krútilovi odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci na to Ondra Škrobáček a Jan Blákora slí[bili] ru[kou] neroz[dílnou].