Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Mikuláše Lipového od Kateřiny Chropovských.

Leta Páně 1674 koupil jest Mikuláš Lipův od Kateřiny Chropovských půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu
4 zlm, jeden rýnský moravský pak napřed, ten přijala Kateřina svrchu psaná Chropovských. Ostatní peníze povinen bude klásti po jednom rýnském moravském vedle hory práva. A tak jest jemu odevzdán. R[ukojmě] za dílo a placení Ondra Zahradník, Matěj Markrabský SR nerozdílnou.
Leta Páně 1681 položil Mikuláš Lipa za vinohrad svůj 2 zl. Ty peníze přijala Kateřina Chropovských.
f 38a
Leta Páně 1683 položil Mikuláš Lipa za vinohrad svůj 1 zlm a 10 krejcarů, ty přijala Kateřina Chropovských. A tak Mikuláš Lipa zvrchu psaný má vinohrad svůj zaplacený, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo SRN Jan Starý a Jura Šmach.