Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Mikuláše Lipy od Zuzany Knížatských

(vložený list a)

Leta Páně 1681 za úřadu horenského Jana Blákory kúpil jest byl Mikuláš Lipa od Zuzany po neboščíkovi Martinovi Procháskovi půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu
1 zlm, poněvadž byla úlehla několik let. A tak jest jemu výš psaným horným odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojmě za dílo téhož vinohradu Martin Došek a Martin Blákora dne 19. Februarii SRN.

Leta Páně 1682 za horenství Jana Blákory stala se domluva mezi těmito osobami, totiž se Mikulášem Lipú a Dorotú, cerú neboštíka Martina Procházky, poněvadž bude povinen platit jedno vědro vína Jurovi, sirotkovi po neboštíkovi Martinovi Procházkovi, kdy mu bude potřeba, z jednoho štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích. Rukojemníci za to Jan Šmach a Jura Šmach S.R.S. a nerozdílnú.

(vložený list b)
Leta Páně 1686 za úřadu horenství Jury Šmacha odevzdává se Ondrovi Zahradníkovi půl čtvrti achtelu vinohradu, kterýž Mikuláš Lipa z úlehle rostrhal. A tak jest odevzdán Ondrovi Zahradníkovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo Jura Sadílek a Jakub Šmach SRS a nerozdílnú.

Leta Páně 1686 za úřadu horenství Jury Šmacha odevzdává se Martinovi Škrachovi ½ čtvrti achtele vinohradu v hoře Šumbercích, poněvač byla úlehla. A tak jest odevzdán Martinovi Škrachovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo Jura Sadílek a Jura Šmach SRS a nerozdílnú.
Kromě budú mět platit Ondra Zahradník a Martin Škrach s těch vinohradů jedno vědro vína Jurovi, sirotkovi po neboštíkovi Martinovi Procházkovi, dyž mu bude zapotřebí.