Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup pana Adama Šamberka

f 86b

Letha 1622 v neděli Smrtnú za horného Václava Rožkového prodali fojt a starší lhotští v hoře Šumberku achtel vinohradu urozenému panu Adamovi Šamberkovi na dvoře toho času v Tvarožnej Lhotě, pozůstalý po Jurovi Škeřupovi, za summu
100 zl. Položil pan Adam závdanku 3 zl, ty peníze daly se na kostel strážnický, přední peníze, co se vyhledá v rejstřích, mají se klásti na sirotka Jury Venhleďového, ostatní peníze mají se klásti po letech o Vánocích, má se splácat po 4 zl vedle hory práva. Rujemníci jsú za dílo a placení Martin Vlků a Martin Stehlík za to sú slíbili rukú společní a nerozdílnú.
Letha Páně 1623 pan Adam Šamberků položil za vinohrad v hoře Šumberku 40 zl. Ty přijal úřat městský strážnický na kostel strážnický.

Letha Páně 1632 za horného Martina Lišky prodal Matěj Kubíčků achtel vinohradu svrchu psaného, kterýž jemu nápadem přišel po sirotku Jury Venhleďového, za jedno sto zl[atých], na placení po štyrech zl. Závdanku dal Jura Lišků 1 zl 15 gr a cožkoliv paní Eva zaplatila na tomž vinohradě 40 zl, to Jurovi Liškovému pustila, ostatní peníze cožkoli na tem vinohradě bude, to všecko [má] náležet Mackovi Kubíčkovi z Lipova. Rukojmě za Juru za placení toho vinohradu Václav Rožků, Dobijáš Polešovský slíbili rukú společnú a nerozdílnú.
Letha 1632 položil Jura Lišků za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova.
Letha 1633 za horného Martina Lišky položil Jura Lišků za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova.
Letha 1634 za horného Martina Zákrska úřadu jeho položil Jura Lišků za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Macek Kubíčků z Lipova.
f 87a
Leta 1635 za horného Martina Zákrska položil Jíra Lišků za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova.
Leta 1636 za horného Martina Zákrska položil Jiřík Lišků za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova.
Leta 1637 za horného Martina Zákrska položil Jiřík Lišků za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova.
Leta 1638 za horného Martina Zákrska položil Jiřík Lišků za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova.
Leta 1639 za horného Martina Zákrska položil Jiřík Liška za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova.
Leta 1640 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Jiřík Liška za vinohrad svůj 3 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova.
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Jiřík Liška za vinohrad svůj 5 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova.

Leta 1647 za úřadu horného Martina Stehlíka pokládá za vinohrad svůj Jura Liška 3 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova.
Leta 1649 za úřadu horného Martina Šulíka pokládá Jura Liška 3 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova.
Leta 1649 za úřadu horného Martina Šulíka pokládá Jan Jury Liškové[ho] 3 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova.
Letha 1651 za horenství Martina Šulíka pokládá za vinohrad svůj 3 zlm Jan Liška. Ty přijal Matěj Kubíček z Lipova.
Letha 1653 za horenství Martina Šulíka pokládá za vinohrad svůj 2 zlm Jan Liška. Ty přijal Matěj Kubíček z Lipova.

Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka nápadem připadá Janovi Liškovi jakožto po otci svém ten achtel vinohradu, jestli komu co na něm bude náležet, on bude povinen platiti. A tak jemu vinohrad je odevzdán za svobodný, volný. Kdež se stalo v přítomnosti ouřadu tvarožnolhotského Ondry Straky purgmistra a Jury Lipy fojta.