Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup pana Jakuba Šanthele od Matěje Bešťáka

f 17a

Letha Páně 1619 na den památky s[va]té Doroty za ouřadu horenskýho Matěje Křižanového prodal Matěj Bešťák čtvrt achtele vinohradu svého v Šumbercích panu Jakubovi Šanthelovi, toho času rektorovi na Vrbovce, za summu 30 zl. Zavdal pan Jakub Matějovi Bešťákovi 6 R při kupu, na placení podle hory práva po 3 zl. R[ukojmě] za dílo i doplacení téhož vinohradu Matěj Křižanů a Adam Vítka Koliánového z Starého města Hradiště S.R.S. nerozdílnou. A ta suma náleží Matějovi Bešťákovi.

Letha 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového prodal jest vinohrad výše psaný v hoře Šumberku čtvrt achtela Martinovi, synu Jury Pechového, z dovolením vrchnosti za sumu 4 zlm na placení podle hory práva po jednom zlatém. R[ukojmě] za dílo i doplacení téhož vinohradu Adam Šmulův, Jan Rožků slíbili r[ukou] společnou a nerozdílnou. Ta summa bude náležeti k obci lhotskej.