Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup pana Jakuba Šanthele od Vácslava Syřenky z Lideřovic

f 35a

Letha Páně 1619 v pondělí před památkou slavnosti Proměnění Pána Krista a za ouřadu horenskýho Vácslava Rožkového prodal Vácslav Syřenků půl achtele vinohradu svého, kterejž dostal po manželce svej, již nebošce Margkétě pozůstalé po n[ebožtíku] Blablovi, ctihodnému panu Jakubovi Šanthelovi, rektoru toho času v dědině, jenž slove Vrbovce, za summu 60 zl na placení podle hory práva po 3 zl. Závdanku dal pan za kup Vácslavovi 9 zl, ten závdanek přijal k ruce svej Vácslav Syřenků. Rukojmě za dílo i placení tohož vinohradu Vácslav Rožků, Vácslav Syřenků a Jan Bradáč S.R.Ne. A tak odevzdán panu Jakubovi za volný a svobodný horným toho času vejš jmenovaným. Ta summa náleží na si[rotky] ne[božtíka] Jiříka Blable. Stalo se z dovolením vrchnosti. K témuž vinohradu přidává se boudy polovice a kadečku dubovou v jedenácte věder.
Letha 1620 přijal j[es]t Jan Václavů od Jakuba Šan[thelového] 2 zl za vinohrad sirotkům Jury Blablového.