Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Pavla Momáňa od Anny Vlkové

f 39a

Prodala Anna Vlková vinohrad svůj l[eta] 1624 v hoře Šumberku Pavlovi Momáňovi za summu 25 zl na placení vedle hory práva po 2 zl. Ta suma bude všeckna náležet Anně Vlkovej. Rukojmě za dílo a zaplacení tohož vinohradu Matěj Vlků, Bartoň Svorňů slíbili rukú společnú a nerozdílnú. Stalo se den svatého Kříže za horného Václava Rožkového.
Leta 1626 za horného Václava Rožkového položil Pavel Momáň za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijala Anna Vlková.
Též Pavel Momáň tohož leta položil 1 zl. Též přijala Anna Vlková.
Letha 1627 položil Pavel Momáň za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijala Anna Vlková za horného Martina Lišky.
Letha 1630 za horného Martina Lišky položil Pavel Momáň za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijala Anna Vlková.
Letha Páně 1632 za horného Martina Lišky položil Pavel Momáň za vinohrad svůj 2 zl. Ty peníze přijali bratrové do Sudoměřic Jakub a Jura Bartošů na místě Anny Vlkovej, tu sumu, což jí náleželo, to jim poručila.
Letha Páně 1633 za horného Martina Lišky položil Pavel Momáň za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijali nápadníci, bratrové Anny Vlkové, Jakub a Jura Bartošovi do Sudoměřic a Kateřina, sestra jejich.
f 39b
Letha 1634 za horného Martina Lišky položil Pavel Momáňů 2 zl. Ty přijali nápadníci, bratrové Anny Vlkovej, Jakub a Jura Bartošových.
Letha 1636 za ouřadu Václava Rožka položil Pavel Momáňů
2 zl za vinohrad svůj. Ty přijali nápadníci, bratrové Anny Vlkovej, Jakub a Jíra Bartošových.
Leta 1638 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Pavel Momáň 2 zlm. Ty přijali nápadníci, bratrové Anny Vlkovej, Jakub a Jíra Bartošových.
Leta 1641 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Pavel Momáň 2 zlm. Ty přijali nápadníci, bratrové Anny Vlkovej, Jakub a Jíra Bartošových [do] Sudoměřic.
Leta 1642 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Pavel Momáň 1 zlm. Ty přijal Martin Nejedlý z dědiny Kněžduba.
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položila vdova Momáňka za vinohrad svůj 2 zl na tento rok čtyřidcátý čtvrtý. Ty přijal Martin Nejedlý z Kněžduba na místě manželky svej.

Letha Páně 1646 za hornýho Martina Stehlíka jakož Anna Momáňka zdědíc po manželu svým držela půl achtele vinohradu v hoře Šumberce, takový pak vinohrad prodala Mikolášovi Hřivnáčovýmu na ten spuosob, aby jí místo závdanku 10 zl dal a co ještě nápadníkuom 13 zl k dobírání přináleží, ty po 2 zl každoročně má doplatiti. R[ukojmě] za dělání vinohradu postavil Václava Štípskýho a Martina Chropovskýho.
Téhož letha položil Anně Momáňce Mikoláš Hřivnáč 10 zlm.
Leta 1646 za horného Martina Stehlíka položil Mikuláš Hřivnákův 2 zl, kteréšto přijal Martin Nejedlý z Kněžduba k svej ruce.
f 42a
Letha Páně 1647 za ouřadu horného Václava Šmacha položil Mikuláš Hřivnák za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin Nejedlý z Kněž[duba].
Letha Páně 1648 za ouřadu horného Martina Šulíka položil Mikuláš Hřivnák za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Martin Nejedlý z Kněžduba.
Letha Páně 1652 za ouřadu horného Martina Šulíka položil Mikuláš Hřivnák za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin Nejedlý z Kněžduba.
Letha Páně 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka položil Mikuláš Hřivnák za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin Nejedlý z Kněžduba.
Letha 1655 za horného Jury Lipy položil Mikuláš Hřivnák za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal Martin Nejedlý z Kněžduba. A tak j[es]t jemu odevzdán za zaplacený, v ničemž nezávadný.