Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Pavla Mománě l[eta] 1632

f 63b

Za horného Martina Lišky prodal Martin Lišků achtel vinohradu ležící v hoře Šumberku Pavlovi Momáňovi z dovolení pana Dobijáše Pernikářovský za sumu 57 zl z búdú, s presem, na placení podle hory práva po 4 zl. Ta suma bude náležet sirotkům Jana Pernikáře [do] Strážnice. Rukojmě za dílo a za placení Jan Pechů, Martin Šulík slíbili rukú společnú a nerozdílnú. Platiti má od leta, kdy se bude psáti leta 1634.
Letha 1634 za horného Martina Lišky položil Pavel Momáň
2 zl. Ty přijal Václav, syn pana Dobiáše.
Letha 1634 za horného Martina Lišky položil Gregor Šarků
2 zl. Ty přijal Václav, syn pana Tobiáše Purkrábka na místě Martina, syna n[ebožtíka] Jana Partykáře(!).
Leta 1635 za ouřadu Václava Rožka položil Pavel Momáň 1 zl. Ty přijal syn Václav pana Tobiáše Purkrábka na místě Martina, syna n[ebožtíka] Jana Pernikáře.
Leta 1635 za ouřadu Václava Rožka položil Kregor Šarka
1 zl. Ty přijal Václav, syn pana Tobiáše Purkrábka na místě Martina, syna n[ebožtíka] Jana Pernikáře.

Leta 1636 za ouřadu Václava Rožka položil Pavel Momáň 2 zl. Ty přijal Václav, syn pana Tobiáše Purkrábka na místě Martina, syna n[ebožtíka] Jana Pernikáře
Leta [16]37 za ouřadu Václava Rožka položil Kregor Šarka
2 zl. Ty přijal Václav, syn pana Tobiáše Purkrábka na místě Martina, syna n[ebožtíka] Jana Pernikáře.
Leta [16]38 za ouřadu Martina Zákrska položil Pavel Momáň
2 zlm. Ty přijal Václav, syn pana Tobiáše Purkrábka z města Strážnice na místě Martina, syna n[ebožtíka] Jana Pernikáře.
f 64a
Letha 1633 za horného Martina Lišky prodal Pavel Momáň půl achtele vinohradu svého Pernikářovského Řehořovi Šarkovému za sumu 27 zl 15 gr na placení po 2 zl ročních. Rukojmě Jan Jurků, Jura Vykúkal slíbili rukú společnú a nerozdílnú za dílo vinohradu i zaplacení podle hory práva. K tomu přidává se pů[l] búdy.

Letha 1638 za horného Martina Zákrska položil Kregor Štěrba 2 zlm. Ty přijal Václav, syn pana Tobiáše Purkrábka z města Strážnice na místě Martina, syna n[ebožtíka] Jana Pernikáře.

Letha Páně 1646 dne 4. Martii za horného Martina Stehlíka jakož Anna Momáňka jeden achtel vinohradu v držení byla, zase jej Matějovi Sadílkovi pustila, však aby tenž Matěj Sadílek sirotkuom Pernikářovským, totiž 43 zl byl povinen každoročně po 2 zl dopláceti. R[ukojmě] zastavil Jiříka Ozíbala a Jana Dorasníka.
f 64b
Leta 1647 za horného Martina Stehlíka položil Matěj Sadílek za vinohrad v Šumberku 11 zl mo[ravských]. Ty přijal Martin Pernikářův [ve] Strážnici k svej ruce.

Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka z dovolení vrchnosti prodán j[es]t 1 achtel vinohradu v hoře Šumbercích po Matějovi Sadílkovi Jakubovi Starých půl achtele vinohradu i z búdou za 30 zlm. Rukojmě sou za to Ondra Straka a Václav Frantík. S kteréhož vinohradu bude povinen platit sirotkům Pernikářským co jim bude náležet a ostatní peníze do důchodů J.H.M. Kdež se takový kup stal u horného Martina Šulíka v přítomnosti Ondry Straky, purgkmistra toho času a Jury Lipy fojta, Václava Frantíka.
Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy položil za vinohrad svůj Jakub Starých 2 zl. Ty přijali do důchodů J.H.M.

Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového z povolení pana Pavla Purgkrápka prodán jest půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích po Jakubovi Starého Matějovi Bochenkovi. Rukojemníci [za] placení tohož vinohradu Jan Sklenář, Ondra Panáček. A tak jest jemu odevzdán a platiti má komu náleží.

Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového položil za vinohrad svůj Matěj Bochenkových 1 zlm. Ty přijal p[an] Purgkrábek.
Letha 1661 za ouřadu horného Jiříka Lipového položil za vinohrad svůj Matěj Bochník 1 zlm. Ty přijal Pavel Purgkrábek.
Letha 1664 za ouřadu horného Jíry Lipového položil Matěj Bochník za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Pavel Purgkrábek.
(vložený list a)
Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky položil za vinohrad svůj Matěj Bochník 3 zlm. Ty přijal Pavel Purkrábek.
[Leta] 1667 za horenství Pavla Škrobáčka položila vdova Bochenková Pavlovi Purgkrábkovi za vinohrad svůj 2 zlm.
[Leta] 1668 za horenství Mikuláše Hořínky položila Dorotha Bochenková Pavlovi Purgkrábkovi za vinohrad svůj 2 zlm. Přijal Pavel Purgkrábek.
Letha 1671 za horenství Mikuláše Hořínky Dorotha Bochenková položila za vinohrad svůj 2 zlm 47 kr. Přijal Pavel Pulkrábek.
(vložený list b)
Leta Páně 1682 za horenství úřadu Jana Blákory ujímá se Matěj Bochník jednoho půl achtele vinohradu v hoře Šumberku po otci svém Matějovi Bochníkovi. A tak ten jistý vinohrad má býti na dva bratry, jak jse budú moci mezi sebú spravit. A tak jest Matějovi Bochníkovi výš psaným horným odevzdán. Rukojemníci téhož vinohradu Martin Došek a Martin Blákora SRS nerozdílnú. Stalo se ten pondělí po svatém Pavlu na víru obrácení dne 26. Januarii.
Letha Páně 1683 za horného Jana Blákory položil Matěj Bochník za vinohrad svůj 2 zlm a 24 grajcary. A tak výš psaný Matěj má ten jistý vinohrad zaplacený, svobodný, v ničemž nezávadný, u přítomnosti rukojmě Dobijáš Lipa a Pavel Starých.

f 65a
Letha 1653 za ouřadu Martina Šulíka horného z dovolení vrchnosti prodán j[es]t druhého půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích po Matějovi Sadílkovi Václavovi Zahradníkovi za
30 zlm i z boudou. Rukojmě jsou za něho Jura Lipa a Jan Liška. S kteréhož vinohradu bude povinen platit sirotkům Pernikářovským, co jim bude náležet, a ostatní peníze do důchodů J.H.M. Kdež se takový kup stal u horného Martina Šulíka v přítomnosti Ondry Straky, purgkmistra toho času a Jury Lipy fojta a Václava Frantíka.
Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy položil za vinohrad svůj Václav Zahradník 1 zl 30 kr. Ty přijali do důchodů J.H.M.
Letha 1661 za ouřadu horného Jury Lipy položil za vinohrad svůj Václav Zahradník 1 zlm. Ty přijal Pavel Purgkrábek.
Letha 1664 za ouřadu Jury Lipového položil Václav Zahradník za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Pavel Pulkrábek.
Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky Václav Zahradník položil za vinohrad svůj 3 zlm. Ty peníze přijal Pavel Purgkrábek.
Letha 1666 za horenství Mikuláše Hořínky položil Václav Zahradník Pavlovi Purgkrábkovi za vinohrad svůj 1 zlm.
Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka položil Václav Zahradník Pavlovi Purgkrábkovi za vinohrad svůj 2 zlm. Přijal Pavel Purgkrábek.
Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky položil Václav Zahradník Pavlovi Purgkrábkovi za vinohrad svůj 2 zlm. P[avel] P[urgkrábek] přijal.
f 65b
Letha 1671 za horenství Mikuláše Hořínky Václav Zahradník položil za vinohrad svůj 2 zlm 47 kr. Ty peníze přijal Pavel Pulkrábek.
Leta Páně 1683 za horného Jana Blákory položil Václav Zahradník za vinohrad svůj 2 zlm a 24 kr. Ty peníze přijala paní Anna Purgrábková. A tak jest Václavovi Zahradníkovi odevzdán za zaplacený a v ničem nezávadný, za volný a svobodný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jan Škrach a Jan Krútil SRS a nerozdílnú.