Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Pavla Valentového od Jury Škeřupového

f 105b

Letha 1621 za horenství Václava Roškového kúpil Pavel Valentů půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Jury Škeřupového za summu 40 zl. Závdanku dal Pavel Valentů Jurovi Škeřupovi 2 zl, které přijal Jura Škeřupů, ostatní peníze má klásti [po] 2 zl z užitku podle hory práva až do vyplacení tej všej summy. A tak Pavel Valentů má za volný a svobodný, které koli peníze se mají splácat z toho vinohradu, ty se mají pokládat na kostel strážnický. K tomu jemu přidal Jura Škeřupů štvrtú část búdy. Rukojmě za dílo a placení Jakub Moštěnský a Martin Hanáků SRSN.
Letha 1623 za horenství Václava Rožkového Pavel Valentů položil za vinohrad svůj 1 zl, kterýž náleží na kostel strážnický a ten přijal ouřad lhotský.