Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Petra Zimchy od Babuše, neboštíka Roháčovej sestry, který vinohrad jí přišel nápadem po neboštíku Roháčovej

f 82b

Letha 1622 v neděli Smrtnou za horenství Václava Roškového kúpil Petr Zimcha vinohrad od Babuše sestry Roháčovy za summu 6 zl hotových. A tak ten vinohrad bude svobodný a zaplacený Petrovi Zimchovi. Rukojemník jeho Jura Koníček za dílo.
Leta Páně 1630 za horného Martina Lišky položil Jura Šlížek za vinohrad svůj svrchu psaný 4 zl. Ty peníze přijal Martin Zákrsek.
Letha 1634 za horného Martina Lišky položil Jíra Šlížek za vinohrad svůj svrchu psaný 11 zl. Takové peníze přijal Martin Zákrsek. Takový vinohrad jest zaplacený, oddán Jiříkovi Šlížkovému.