Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Tomáše Blaškového od Jakuba Ručky

f 134a

Letha 1633 za horného Martina Lišky prodal Jakub Ručka půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Tomášovi Blažkovému, kterýž jemu nápadem po manželce jeho přišel, pozůstalé po neboštíkovi Jurovi Blažkovém, za sumu 34 zl na placení po 3 zl ročně podle hory práva. Závdanku dal Tomáš hned při kupu 9 zlm, ten závdanek přijala manželka po Jurovi Blažkovém. Rukojmě za Tomáše za dílo toho vinohradu i za placení Pavel Momáň, Martin Šulík slíbili rukú společnú a nerozdílnú.
Leta 1636 Tomáš Blašků položil za vinohrad svůj Jiříkovi Liškovému 2 zl. Takové peníze přijal svrchu psaný Jiřík Lišků.
Leta 1637 za horného Martina Zákrska položil za vinohrad svůj Tomáš Blašků 2 zlm. Ty přijal Jiřík Lišků.
Leta 1638 za horného Martina Zákrska položil za vinohrad svůj Tomáš Blašků 2 zlm. Ty přijal Jiřík Lišků.
Leta 1640 za horného Jiříka Lišky položil za vinohrad svůj Tomáš Blašků 4 zlm. Ty přijal Jiřík Lišků.
f 133b
Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového nápadem dostanouce půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Pavel Blažků jakožto po otci svém a tak jej ujímá. Bude povinen ostatní peníze platiti, komu bude náležet, najde se v starých rejstřích, jak mnoho nápadníkům na něm zaplatil. Rukojmě za dílo téhož vinohradu jsou Jura Šmach a Martin Lipů RS a nerozdílnou. A tak j[es]t jemu odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný.

Leta Páně 1671 za ouřadu horného Jury Šmacha nápadem dostanúce Martin Zižlavský po ujcovi svém Pavlovi Blaškovi půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích. A tak se jemu odevzdává výš psaným horným za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojmě za dílo, opravu tohož vinohradu Václav Vítků a Jakub Straků SRS a nerozdílnú.

f 134b
Letha 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodal jest Eliáš Davidů půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Ondrovi Strakovému za sumu 54 zlm a cožkoliv měl svrchu psaný Eliáš, to jest pustil Ondriášovi, platiti má svrchu psaný Ondriáš po 3 zl podle hory práva, komuž bude náležeti, závdanku dal 8 zl 24 gr. R[ukojmě] za dílo a placení Michal Vítků a Václav Štípský rukú společnou a nerozdílnou.
Leta 1644 za horného Jiříka Lišky položil za vinohrad svůj Ondra Straků 1 zlm 15 gr. Ty přijal Jiřík Lišků.

Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka Ondra Straka cokolvěk podlužen byl za toho půl achtele vinohradu, všechno všudy zaplatil. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Na zaplacení dal vědro vína synům Kolesovým, to vědro se vypilo u Jana Blákory.

f 135a
L[eta] 1634 za horného Martina Lišky prodal jest Mikuláš Dopita vinohrad svůj Matějovi Žilkovému za sumu 40 zlm, platiti má pů[l] vínem. Závdanku dal Matěj Žilka 4 zl, ten závdanek přijal Mikuláš Dopita. Rukojmě za Matěje za dílo a placení toho vinohradu Mikuláš Vítečků, Michal Vítků slíbili rukú společnú a nerozdílnú.
Leta 1639 za horného Martina Zákrska Matěj Žilka položil za vinohrad svůj 31 zlm. Ty přijal Mikuláš Dopita z dědiny Kněžduba.

Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového prodali fojt a starší tvarožnolhotský čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích Jurovi Šmachovi za summu 10 zlm, za dvě letha nemá platiti, poněvadž byla úlehla, po dvouch letech má platiti rok po roce po 1 zlm k obci tvarožnolhotskej. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Jura Lipů a Jura Zapletal
R.S.a N.
Letha 1662 za horného Jiříka Lipového položil Jura Šmach za vinohrad svůj k obci tvarožnolhotské 45 kr. Ty peníze přijali úřad tvarožnolhotský.
Letha 1664 za horného Jiříka Lipového položil Jura Šmach za vinohrad svůj do důchodů J.M.H. 3 zlm, dal 1 v[ědro].
Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky položil Jura Šmach za vinohrad svůj 3 zlm, dal 1 v[ědro] do důchodů JMH.
[Leta] 1669 za horenství Pavla Škrobáčka položil Jura Šmach za vinohrad svůj 2 zlm, dal 1 v[ědro] do důchodů, jest přijato.

f 135b
Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipy ujímá si půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Pavel Zákrsek po Martinovi Zákrskovi jakožto po otci svém v summě 45 zlm, kteréžto peníze bude povinen platit do důchodův J.H.M., na letha má platiti vedle hory práva po 2 zlm. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Václav Zákrsek a Martin Chropovský RS a nerozdílnou.
Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky položil Pavel Zákrsek za vinohrad svůj 3 v[ědra] vína. To přijato do důchodů JHM, každé vědro 3 zl, to jest 9 zl.
Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky položil Pavel Zákrsek za vinohrad svůj 3 v[ědra] vína za 6 zlm. To přijato do důchodů JHM, to přijal pan Jan Čapalovský, toho času důchodní.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Pavel Zákrsek dal do důchodů JHM 1 v[ědro] vína 3 zl.