Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Tomáše Blažkové[ho] od Martina Kohouta z města Strážnice

(bez čísla a)

Leta Páně 1623 den památní Božího Těla za ouřadu horenské[ho] Vácslava Rožkového Martin Kohout prodal vinohrad svůj půl achtele v hoře Šumberku, kterýž mu přišel nápadem podle kšaftu a poručenství po n[ebožtíku] Jurovi Škeřupovi, když ležel na smrtedlní posteli, Thomášovi Blažkovému za summu hotovou 27 zl. A tak Thomáš Blažků ten vinohrad má odevzdanej
u horného svrchu psaného za volnej a svobodnej. A tak Thomáš Blažků není za něj žádnému nic dlužen. Rukojmové za dílo toho vinohradu Mikuláš Dopitů a Šebesta Slezák slíbili rukou společnou a nerozdílnou.

Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového nápadem dostanouce Pavel Blažků jakožto po otci svém půl achteli vinohradu v hoře Šumbercích. A tak se ujímá svrchu psaný Pavel, kdež se to jemu odevzdává za svobodný a volný, v ničemž nezávadný. Rukojmě za dílo a opravu téhož vinohradu jsou Jura Šmach a Martin Lipa R.S. a nerozdílnou.

Leta Páně 1691 za úřadu horného Jury Šmacha nápadem dostanúce Martin Žižlavský jakožto po ujcovi Pavlovi Blažkovém půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích. A tak jest jemu odevzdaný výš psaným horným za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojmě za dílo a opravu téhož vinohradu jsú Václav Vítků a Jakub Straka SRS a nerozdílnú.