Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Tomáše Kašparového od Jana Holoty

Leta Páně 1678 za horenství ouřadu Jana Blákory kúpil jest Tomáš Kašparův štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku od Jana Holoty za sumu 1 zlm, na to mu pustil, co jest povinno platit k obci tvarožnohlocké 8 zlm, ještě bude povinen ostatní peníze klásti k obci tvarožnohlockej, co bude náležeti. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný. Rukojemníci na to Pavel Blahutík a Jan Holotík SR nerozdílnú.

Leta Páně 1679 za úřadu horenství Jana Blákory Tomáš Kašparův ujal sobě druhý štvrt vinohradu, který ležel několik let úlehlú. A tak bude mět společný půl achtele vinohradu svrchu psaný Tomáš v hoře Šumberku, z kterého bude povinen platit k obci Tvarožné Hloty, co se v lejstřích vyhledá po
1 zlm vedle hory práva. A tak jest jemu odevzdán. Rukojemníci téhož vinohradu a placení Matěj Starých a Mikuláš Starých SRS nerozdílnú.

(bez čísla b)
Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory položil za vinohrad svůj Tomáš Kašparů 1 zl mo[ravský], ty přijal úřad tvarožnolhotský. Item bude povinen platit Tomáš výš psaný
19 zl mo[ravských] obci tvarožnolhotské vedle hory práva po jednom moravském na předešlý zápis s toho vinohradu, poněvadž z úlehle vydělává, na ten spůsob se mu upúšťá 7 zl mo[ravských].
Leta Páně 1682 za úřadu horenství Jana Blákory položil Tomáš Kašparů za vinohrad svůj 35 krajcarů. Ty peníze přijal úřad tvarožnohlocký.

(bez čísla b)
Leta Páně 1682 za horenství Jana Blákory ujímá si Jakub Straka štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku totižto úlehle na kreftování, s kteréžto se nemá platit desátku ani zemního do desíti let s povolení vrchnosti. A tak jest jemu výš psaným horným odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. R[ukojmě] na to Jan Bedrava a Jura Šmach SRSS a nerozdílnú. Stalo se na den Božího stúpení dne 1.máje leta svrchu psaného.

(bez čísla a)
Leta Páně 1701 kúpil Matěj Straka vinohrad od vdovy Kolesky v hoře Šumberku za hotovú sumu 4 [zlm]. Tak se jemu za volný a slobodný odevzdává za horenství Pavla Zahradníka, u přítomnosti byl Pavel Vítek a Václav Kajdoštík.

(bez čísla b)
Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky přišlo jest nápadem Václavovi Zahradníkovi čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích po nebošce te[t]ce Nováčce. A tak jemu jest odevzdán. Václav Zahradník za ten vinohrad má platit 9 zlm na rest Novákův.

Leta Páně 1683 za horenství Jana Blákory odevzdává se Janovi Zahradníkovi jakožto po otci svém vlastním štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích. Tak jest jemu odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Pavel Kolář a Jan Krútil SRS a nerozdílnú.

(bez čísla b)
Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka přišlo nápadem po rodičích svých Václavovi Kolesovému půl achtele vinohradu v hoře v Šumbercích. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo téhož vinohradu Jan Šulík, téhož času purgkmistr, Jan Liška R.S.N.

(bez čísla a)
Leta Páně 1700 za horenství Martina Brákory ujal sobě Martin Persuník v hoře Šumberkách z dovolení vrchnosti jednu čtvrt úlehle k vysazení. V ničem nezávadné jemu se odevzdává za svobodný a desátku ani zemního dávati nemá do 6 let. Za dílo a dobré hospodářství rukojemníci Václav Kubiš a Jan Kolesík jsou dne 6. Aug[ustii].

(bez čísla b)
Leta Páně 1700 dne 6. Aug[ustii] za horenství Martina Brákory Jura Fojtík ujal sobě půl achtele pustého vinohradu v hoře v hoře Šumberkách a to z dovolení vrchnosti. Jest jemu za svobodný a nezávadný oddanej a do 6 let žádného desátku ani zemního dávati nebude. Rukojemníci za dílo téhož vinohradu Jan Škrach a Jan Starý jsou.

(bez čísla b)
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky přišlo jest nápadem půl achtele vinohradu v hoře v Šumbercích Janovi Pechovému jakožto po o[t]ci svém vlastním. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný a jest búda
k němu, do svej smrti, po smrti Mikulášovi, synu svému nejstaršímu, búda jest na rovné díly v zlm summy.

(bez čísla b)
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky přišlo jest nápadem Jurovi Nejedlíčkovi půl achtele vinohradu v hoře
v Šumbercích totišto po mateři jeho vlastní za zaplacený. Jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci tohož vino[hradu] Ondra Straka, Jan Škrach R.S.N.