Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup urozené paní Evy, p[aní] manželky p[ana] Adama Šamberka

f 99b

Letha 1622 v neděli Květnú za horného Václava Roškového kúpila urozená paní Eva, manželka pana Adama Šamberka, od Jakuba Šanthele čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku za summu 30 zl. Závdanku položila paní Eva summy 6 zl, ostatní peníze má klásti po třech zlatých vedle hory práva sirotkům n[ebožtíka] Bešťákovým. A tento vinohrad kúpila paní Eva svému dítěti panně Aleně. Rukojemníci za dílo a placení sú Jan Remšů a Martin Hanáků slíbili rukú společní a nerozdílnú.

Letha 1661 za horenství Jury Lipy kúpil jest Jura Lipův půl čtvrti vinohradu od ouřadu tvarožnolhotského za summu 4 zlm, kterúžto má platit k obci vedle úrody [po] 1 zlm. Ruko[jmě] za dílo a placení tohož vinohradu Šimon Mončíkův, Michal Vítkův R.S.A N.

f 100a
Letha 1661 za ouřadu horného Jury Lipového kúpil jest Martin Chropovský čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích od ouřadu tvarožnolhotského za summu 4 zl mor[avských], kterýžto má platit k obci tvarožnolhotskej [po] 1 zlm vedle ourody. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu slíbili Jan Hlotík, Jan Dluhošův rukú společnú a nerozdílnú.