Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup urozeného pan[a] Adama Šamberka [z] Šamberků

f 87b

Letha 1622 v neděli Smrtnú prodali fojt a starší lhotští pů[l] achtele vinohradu urozenému panu Adamovi Šamberkovi za summu 50 zl. Závdanku 6 zl položil urozený pan Adam, ostatní peníze má klásti po 3 zl z oužitku vedle hory práva. Závdanek zůstává při fojtu a starších za dluhy, ty peníze, kteréž se budú pokládat za vinohrad, všecky mají se odvádět na kostel strážnický. K tomu vinohradu se přidává půl búdy a káď jedna dubová. Rukojemníci za dílo a placení Martin Vlků a Martin Stehlík slíbili za to sú rukú společnú a nerozdílnú.
Letha Páně 1622 urozený pan Adam Šamberek položil za vinohrad svůj v hoře Šumberku půldruhého zlatého. A ty peníze přijali ouřad lhotský na kostel strážnický.
Letha Páně 1623 urozený pan Adam Šamberk položil za vinohrad svůj v hoře Šumberku 2 zl. A ty peníze přijal ouřad městský strážnicský na kostel.
Letha P[áně] 1631 položila urozená paní Eva Šamberková za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal úřad města Strážnice za horného Martina Lišky.
Letha 1632 položila urozená paní Eva za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijali úřad městský strážnický za horného Martina Lišky.
Letha 1633 za horného Martina Lišky položila urozená paní Eva za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Matěj Kohút na kostel strážnický.

Letha 1662 za ouřadu horného Jiříka Lipového kúpil jest Václav Vítkův od pana děkana strážnitckého půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích za summu 30 zlm a tak má platiti vedle hory práva [po] 2 zlm. A ten kup se stal u pana Jiříka Ratiborského v městě Strážnici a ty peníze má odvádět panu děkanovi strážnitckému. Rukojemnníci za dílo a placení tohož vinohradu Dobiáš Lipa, Pavel Škrobáček RSAN.
Leta 1667 za horného Pavla Škrobáčka Václav Vítkův dal jednu bečku vína za vinohrad svůj 30 zl mor[avských] za zaplacený. A tak jest jemu odevzdán za zaplacený, za volný, svobodný, ničím nezávadný. Takovou bečku vína přijali p[áni] hospodáři kostelní strážničtí Jan Kostka a Fridrich Brocký.