Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup urozeného pana Adama Šamberka [z] Šamberků

f 88b
Kup urozeného pana Adama Šamberka [z] Šamberků

Letha 1622 v neděli Smrtnú kúpil urozený pan Adam Šamberk Šamberků achtel vinohradu v hoře Šumberku od Martina Vlkového za summu, co se vyhledá v siro[t]čích rejstřích, závdanku položil uroz[ený] p[an] Adam 10 zl. Ty přijal Martin Vlků, k tomu přidal vinohradu káď jednu jedlovú novú. Rukojemníci za dílo a placení Martin Lišků, Martin Stehlíků a Jakub Hlucký slíbili sú rukú společní a nerozdílnú.
Letha Páně 1625 položil pan Adam Šamberk za vinohrad svůj po Martinovi Vlkovém štyri zlatý. Ty peníze přijali fojt a starší lideřovští.
L[eta] 1627 položil urozený pan Adam Šamberk za vinohrad svůj 3 zl. Ty přijali starší lideřovští za horného Martina Lišky.
Letha 1631 položila urozená paní Eva Šamberková za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal úřad lideřovský za horného Martina Lišky.
Letha 1632 položila urozená paní Eva Šamberková za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal úřad lideřovský za horného Martina Lišky.
Letha 1633 za horného Martina Lišky položila urozená paní Eva za vinohrad svůj 3 zl. Ty přijali starší lideřovští.
Letha 1634 za horného Martina Lišky položila urozená paaní Eva za vinohrad svůj 6 zl. Ty přijali starší lideřovští.
Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položila paní Eva Šamberková 5 zl. Ty přijali starší lideřovští.
(vložený list 1b)
Leta Páně 1748 za horenství Václava Zahradníka kúpil Jura Polášek půl čtvrti vinohrada v hoře Šumberku po Pavlovi Komoňovi za sumu 1 zlr 30 kr, z jedné strany Pavla Bačíka, z druhé strany Pavla Zahradníka, dne 29. Aprilii.
(vložený list 2a)
Leta Páně 1727 za horenství Pavla Vítka kúpil Martin Bělík štvrt achtele vinohrada v hoře Šumberku od Jana Hniláka za sumu hotových peněz tři zl[até] uherské a 15 krejcarů. A tak se odevzdává Martinovi Bělíkovi za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Za dílo a kupu toho vinohradu rukojemníci Jan Kašpar, Martin Starý.

Letha Páně 1757 kúpil sobě Vác[lav] Bureš ¼ achtela vinohrada v hoře Šumberkoch ležící od Kristiána Krytináře za sumu 3 zl u[herské], z jedné strany vedle Jury Zeťka a z druhý strany vedle Josefa Buchty ležící. A to se stalo [za] Pavla Bačíka, ten čas horného.

Letha Páně 1760 roku dne 8. Januarii za horného Pavla (nečitelné) kúpil sobě Karel Střebovský ½ vinohradu v hoře Šumberkoch od Pavla Kašného za 1 zl 43 kr, a to ležící vedle Pavla Štípského, z druhé ale strany vedle Jana Kašného. To se jemu za vlastní Carlovi Střebovskému odevzdává.

(vložený list a)
Letha Páně 1682 dne 7. Martii za horného Jana Blákory při rejstrách horenských těchto postoupil Václav Hrabal ujci svému Pavlovi Strakovi půl achtele vinohradu chrámu Páně veselskému náležející a za 26 zl skoupený v hoře Šumberku, kterýžto vinohrad jemu tady náležitě se zapisuje. Za dělání a placení vinohradu zaručil Václavem Zahradníkem a Jiříkem Lipou. Stalo se vše dne a letha svrchu psaného.
Na to odved: letha 1674 vykazuje se, že nadepsaný Pavel Straka dal vína 2 v[ědra], každé po 1 zl 15 gr učiní 3 zl, dne 7. Martii 1682 dal hotových 2 zl a tak má zaplacen 5 zl 20 gr a zůstává jěště dluhu 18 zl. Ty má každý rok půl vínem doplácet.
Leta Páně 1683 položil Pavel Straků za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal kostelní hospodář z města Veselí.
Leta Páně 1685 za horenství Jury Šmacha položil Pavel Straků za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal kostelní hospodář z města Veselí.
f 89a
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Václav, syn neboščíka Jana Hrabala z Lideřovic, achtel vinohradu po neboščíkovi dobrej paměti panu Adamu Šamberku, za kterýžto vinohrad má se platit na kostel veselský za sumu 39 zlm.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Václav Hrabal položil za vinohrad svůj 2 zlm. Ty peníze přijal pan Jakub Čermák na chrám Páně. Václav Hrabal ostatní peníze má se platit půl vínem až sa ta summa vyplatí.

Leta Páně 1682 dne 7. Martii dostavíce se pan Ondřej Charvát, kostelní hospodář, o placení nadepsaného vinohradu před právo horenský za horného Jana Blákory, poněvadž pak nadepsaný Václav Hrabal téhož vinohradu půl svému ujci Pavlovi Strakovi zápisem postoupil, pročež jemu toliko půl achtele dal za 20 zlm splácení do rejster těchto zápisem se dostal. Za dělání a placení vinohradu zaručil Jiří[ka] Lipu a Jiří[ka] Šmacha, obouch sousedův zdejších. Stalo se dne a letha zvrchu psaného.
Na to odved: předně jemu se odpisuje, co p[anu] Jakubu Čermákovi roku 1669 odved, jak napřed psáno 2 zlm, na které nadepsaný Hrabal zaplatil 2 v[ědra] vína a hotovýma penězi
4 zlm. A tak má zaplacený 6 zlm, zůstává ještě dlužen 14 zlm a ty má každý rok půl vínem zaplatiti.