Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup urozenej paní Evy, paní manželky pana Adama Šamberka

f 89b

Letha 1622 v neděli Květnú za horného p[ana] Václava Rožkového kúpila urozeného pana Adama manželka svému dítěti Aleně od Jana Zašového půl achtela vinohradu v hoře Šumberku za summu 15 zl hotových a dvanácte zlatých má paní Eva doplácat. K tomu vinohradu přidává půl búdy a kadečku jednu dubovou. Rukojemníci za dílo a za placení jsou Martin Lišků a Martin Stehlíků slíbili rukú společnú a nerozdílnú. To přijali fojt a starší toho času.
Letha Páně 1623 za horné[ho] Vácslava Rožkového urozená paní Eva, manželka pana Adama Šamberka, položila za vinohrad a na místě dítěte svého panny Alenky 2 zl na sirotka Matěje Bánovské[ho]. Ty přijala Zuzana, dcerka Bánovského.
Letha 1624 za horného Václava Rožkového urozená paní Eva, manželka pana Adama Šamberka, položila za vinohrad na místě dítěte svého Aleny 4 zl. Ty přijala Zuzana, dcera n[ebožtíka] Bánovského.
Letha Páně 1625 za horného Vácslava Rožkového urozená paní Eva, manželka pana Adama Šamberka, položila za vinohrad svůj a na místě dítěte svého panny Aleny 2 zl. Ty jest přijala Zuzana, dcera n[ebožtíka] Bánovského.
Leta 1628 za horného Marcina Lišky položila paní Eva za ten vinohrad ostatní peníze 6 zl. Přijala jich Zuzana Bánovských.
A tak ten vinohrad jest docela zaplacený.
f 90a
Leta 1668 za horného Mikuláše Hořínky prodal jest pan Jakub Čermák půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za 20 zlm. A tak se má platit na chrám Páně veselský vedle úrody [po] 2 zlm. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Jozef Bykovský, Vavři[nec] Vaniš S.R.N.