Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Václava Františkového od Mikuláše Mlýnka

f 21b

L[eta] 1629 prodal Mikuláš Mlýnků štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku Václavovi Františkovýmu za sumu 2 zl bez závdanku [na] pů[l] vína, po čem pod horú bude, jeden každý pro svůj díl náčiní sobě chystat. Rukojmě za něj, za toho Václava za dílo i za placení Jan Kolesa, Jura Vykúkal slíbili rukú společnú a nerozdílnú po vinobraní. Stalo se za horného Martina Liškového.
Letha 1632 položil Václav Františků za vinohrad svůj 4 zl. Ty peníze přijal Mikuláš Mlýnek z Strážnice za horného Martina Lišky.

Letha 1632 prodal Václav Františků [vinohrad] Řehořovi Ščerbovi za sumu 27 zlm a což Václav zaplatil na tom vinohradu, to jemu pustil. Rukojmě za dílo a placení toho vinohradu Jura Vykúkal, Václav Františků slíbili rukú společnú a nerozdílnú platiti za horného Martina Lišky. Ta suma bude náležet Mikulášovi Mlýnkovi.
Letha 1633 položil Řehoř za vinohrad svůj 2 zl 10 gr. To přijal Mikuláš Mlýnek za horného Martina Lišky.
Letha 1634 za horného Martina Zákrska ouřadu jeho položil Řehoř za vinohrad svůj 8 zl. Ten přijal Mikuláš Mlýnek [ze] Strážnice.