Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Václava Roškového od manželky Martina Prchlíkového

f 41a

Letha 1622 v neděli Smrtnou za horenství Václava Roškového kúpil Václav Rožek od manželky Zuzany n[ebožtíka] Martina Prchlíka půl achtelu vinohradu v hoře Šumberku v summě 30 zl. 2 zl položil závdanku Václav Rošků, ostatní peníze má klásti 2 zl vedle hory práva. Závdanek přijala Zuzana svrchu psaná, k tomu vinohradu přidala půl búdy a jednu kadečku dubovú. Rukojmě za dílo a placení Jan Valachů a Jura Menšíků S.R.S.N. Na tomž vinohradě peníze všecky náleží Zuzaně.
Letha 1623 Vácslav Rožků zkoupil přední peníze na témž vinohradě 14 zl od Kateřiny Krškové za 2 zl 20 gr, kteréžto peníze jí měly jíti po smrti n[ebožky] Zuzany nevěsty její, nebo ona Zuzana Kateřině Krškové poručila za opatrování své, když ji opatrovala v její těžkosti. A tak Vácslav Rožků není povinen nic víceji dopláceti na ten vinohrad, toliko 14 zl.
Letha 1632 za horného Martina Lišky položil Václav Rošků za vinohrad svůj 1 zl. Ty peníze přijal Jan Hrbatý z Radějova.
Letha 1633 položil Václav Rošků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jan Hrbatý.
Ostatní peníze Jan Hrbatý prodal Václavovi Rožkovi 11 zl mo[ravských] za 2 zl mor[avských], kteréž jemu nápadem přišly po Martinovi Prchlíkovém. A tak Václav má ten vinohrad docela zaplacený a Jan Hrbatý na tom vinohradě nic nemá.

f 45a
Letha Páně 1619 za horného Vácslava Rožkového v neděli po s[va]té Luciji prodali fojt a starší půl achtele vinohradu
v Šumberku po Mackovi Rožkovi Martinovi Stehlíkovi za summu
8 zl. Závdanku má dáti Martin obilí za téhož Rožka, co byl pánu podlužen, totiž 4 měřice rži, 2 měřice ječmene, na placení po 1 zl. R[ukojmě] Macek Starého a Vítek Tichého S.R.Ne.