Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Vácslava Vlkového od Jana Remšového

Letha Páně 1618 za ouřadu horenského Matěje Křižanového v neděli po Vstoupení na nebe Pána Krista prodal půl achtele vinohradu svého v Šumberku Jan Remšů Vácslavovi Vlkovému za summu 30 zl na troje zaplacení po 10 zl. Při odevzdávce dal Janovi Vácslav 10 zl a z užitku vinného v tom roce má jemu vyplniti 10 zl a třetí termín má jemu vyplniti z užitku vinného v roce 1619 budúcího. A když to vyplní, vinohrad sobě doplatí. Rukojmě za dílo i doplacení toho vinohradu Martin Liška a Vácslav Rožků.
Letha Páně 1619 za horného Vácslava Rožkového položil Vácslav Vlků za vinohrad svůj Janovi Remšovému termín druhý za rok 1618 10 zl.
Letha Páně 1619 za horného Vácslava Rožkového položil Vácslav Vlků za vinohrad svůj Janovi Remšovému 5 zl. Jakož měl vyplniti třetího termínu 10 zl, újmu měl na vinohradě, přijímá Jan toliko těch 5 zl.
Letha Páně 1620 za horného Václava Roškového položil Václav Vlčkův za svůj vinohrad Janovi Remšovi 5 zl. A tak třetí termín za vinohrad bude zaplacený.

(bez čísla a)
Leta Páně tisícího 1717 kúpil sobě [Martin Malina] rúbanicu za ouřadu pudmistra Jana Vítkového a fojta Jana Starého za sumu sedmnáste krošův. A tak je jemu Martinovi Malinovi odevzdána a v ničem nezávadná za svobodnú a volnú. A tak je připsána fojtem Janem Starým dne 20. Oktobris.

Leta Páně roku 1717 kúpil sobě Jan Vítek rúbanicu od Jozefa Škraně za sumu za jeden tolar a šest kroší. Tak jemu Janovi Vítkovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú. A tak je odevzdána fojtem Janem Starým.

(bez čísla b)
Leta Páně 1729 dne 5. Aprilis Jan Šmach koupil jednu rúbanicu od Tomáše Vodičky za hotové peníze za 1 zl. A tak je Janovi Šmachovi připsána a odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú. Stalo se za fojta Martina Bačíka a purgmistra Martina Straky.

Leta Páně 1730 dává Jura Bačík Martinovi Bačíkovi půl rúbanice za jeho dědičnú. A tak je Martinovi Bačíkovi připsaná.

Leta Páně 1730 dne 9. máje Mikula Bačík kúpil jednu rúbanicu od Martina Michalového za summu hotových peněz 4 zl, čtyri rýnské. A tak se Mikulovi Bačíkovi za svobodnú a v ničem nezávadnú připisuje. Stalo se za fojta Martina Bačíka a purgmistra Martina Straky.

Leta Páně 1732 dne 8.Augusti Tomáš Ščípský kúpil jednu rúbanicu od Jana Šmacha za sumu hotovú za 4 zl, za čtyri rýnské. [další text nečitelný]

(bez čísla a)
Leta Páně 1718 dne 11. Januarii za pudmistra Jana Vítka a fojta [Jana] Starého kúpil sobě Jan Straka jeden kúsek rúbanice od Mikule Zahnaša za sumu dva rýnské. A tak je jemu odevzdána za volnú a svobodnú a v ničem nezávadnú. Připsána fojtem Janem Starým suma 2 zl.

Leta Páně 1730 dne 9. Semtemb[ris] Jan Lipa koupil jednu rúbanicu od Pavla Zahradníka za hotové peníze 4 zl. A tak je Janovi Lipovi připsána a odevzdána za svobodnou a v ničem nezávadnú. Stalo se za fojta Martina Bačíka a purgmistra Martina Straky v Tvarožné Lhotě. Světkové jsou Václav Buchta a Jan Rosík.

(bez čísla b)
Leta Páně 1717 Mikula Bačík kúpil jednu rúbanicu od Martina Senečka za 3 zl za 30 kr, jménem za tři rýnské za třicet krejcarů, která se za svobodnú a v ničem nezávadnú jemu Mikulovi Bačíkovi odevzdává a připisuje. Za úřadu Jana Štěrby purmistra a fojta Jana Starého.

Leta Páně 1733 dne 10. Junii kúpil Thomáš Ščípský jednu rúbanicu od vdovy (nečitelné) po Jurovi Starém vedle Martina Kašpárka za sumu hotových peněz za 4 zl a za tři měřice rži. A tak se připisuje Thomášovi Ščípskému za slobodnú a v ničem nezávadnú za fojta Martina Bačíka a purgkmistra Jana Vítka.

Roku 1728 dne 9. máje Thomáš Ščípský kúpil jednu rúbanicu do Martina Smrčka za sumu 3 zl 15 kr, to jest za tři rýnské za pět krejcarů, vedle Jana Vítka. A tak se jemu za slobodnú a v ničemž nezávadnú odevzdává a připisuje za fojta Jana Starého a Jury Straky purkmistra.
(bez čísla a)
Leta Páně roku 1718 dne 9. Martii kúpil Jura Bačík kus rúbanice od Jana Kolečky za sumu tři rýnské patnáste krajcarův za úřadův pudmistra Jana Straky [a] fojta Jana Starého. A tak je Jurovi Bačíkovi odevzdána v ničem nezávadnú za svobodnú a volnú. A tak je fojtem Janem Starým připsána.

Leta Páně roku 1718 dne 9. Martii kúpil Martin Bačík kus rúbanice od Martina Hlotáka Malého za úřadu pudmistra Jana Straky [a] fojta Jana Starého. A tak je Martinovi Bačíkovi odevzdána za svobodnú, volnú a v ničem nezávadnú za sumu jeden tolar a dva kroše. A tak je připsána fojtem Janem Starým.

(bez čísla b)
Leta Páně 1724 kúpil Tomáš Vodička kus rúbanice od [nečitelné] za sumu hotových peněz za jeden rýnský
30 krajcarů. Tak je Tomášovi Vodičkovi za svobodnú a v ničem nezávadnú odevzdána u přítomnosti fojta Jana Starého dne
9. Oktobri[s] 1724.

Leta Páně 1725 dne 2. Novembri[s] kúpil Martin Tomek kus rúbanice od Jana Starého za sumu hotové peníze za dva zlaté
24 kr. Tak je Martinovi Tomkovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú. Jemu je připsána za fojta Jana Starého [a] pudmistra Jana Vítka dne 2. Novembri[s] 1725

(bez čísla a)
Letha Páně 1718 kúpil Jan Vítek kus rúbanice od vdovy Výletíčky v jedné sumě za jeden tolar, za pudmistra Jana Straky [a] [fojta] Jana Starého. Tak je Janovi Vítkovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú dne 25. Martii.

Leta Páně 1718 kúpil Martin Malina kus rúbanice od Pavla Sadílka za sumu za dva zlaté. A tak je Martinovi Malinovi odevzdána v ničem nezávadná za svobodnú [a] volnú. A tak je připsána pudmistrem Janem Strakú a fojtem Janem Starým dne 6. November.

(bez čísla b)
Leta Páně 1718 kúpil sobě Jura Bačík kus rúbanice za úřadu pudmistra Jana Straky a fojta Jana Starého od Jana Šupky za sumu tři zlaté. A tak je jemu Jurovi Bačíkovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú a volnú. A tak je připsána fojtem Janem Starým Jurovi Bačíkovi dne 19. apríla.

Roku 1728 dne 15. April[is] kúpil Mikula Bačík jednu rúbanicu od vdovy Kače Kašpárkovej za 3 zl za 15 kr, jménem za tři zlaté a za pět krejcarů, z jednej strany vedle Tomáša Štípského. A tak se jemu za svobodnú a v ničem nezávadnú připisuje u přítomnosti Martina Bačíka a Matěje Straky.

(bez čísla a)
Letha 1735 dne 7. Novembris kúpil jednu rúbanicu Thomáš Ščípský od vdovy Malíčky za sumu za 56 zl 15 kr, to jest za pět rýnských za pět krejcarů, vedle vdovy Besedky a z druhej strany Jana Rosíka, která se jemu v ničem nezávadná a za svobodnú odevzdává a připisuje za fojta Martina Bačíka [a] purmistra Matěja Straky.

(bez čísla b)
Leta Páně 1718 kúpil sobě Martin Bačík kus rúbanice od Jakuba Vacka za sumu tři rýnské. A tak je Martinovi Bačíkovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú za úřadu pudmistra Jana Straky [a] fojta Jana Starého. A tak je rukojemník toho Jura Bačík dne 16. Oktobris.

Leta Páně roku 1719 kúpil Martin Šulík po neboščíkovi Mikulovi Blákorovi kus rúbanice za sumu za jeden tolar a za dva kroše. A tak je Martinovi Šulíkovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú. Tak je připsána pudmistrem Janem Strakú a fojtem Janem Starým. Světkové sú toho prodaju Jura Liška, Martin Bačík, Pavel Zahradník, Pavel Vítek dne 29. Februaris.

(bez čísla a)
Leta Páně roku 1719 kúpil sobě Václav Kajdošík kus rúbanice od Martina Trsťanského za hotové peníze za jeden tolar za sedm kroší. A tak je Václavovi Kajdošíkovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú. Tak [je] připsána Václavovi Kajdošíkovi pudmistrem Janem Kovářem [a] fojtem Janem Starým dne
9. Februarii.

Leta Páně 1740 za ouřadu purgmistra Jury Lišky a fojta Jana Lipy koupil sobě Martin Kornút od Jury Bačíka jeden kousek rúbanice za 1 zl 24 kr na kraji a z druhej strany Jury Sečky ležící. Tak se jemu vyšej jmenovanému Martinovi Kornútovi za volnú, slobodnú a v ničem nezávadnú připisuje a odevzdává dne 28. Januarii 1741.

(bez čísla b)
Leta Páně roku 1729 Jan Mančík koupil sobě dvě rúbanice od Tomáša Vodičky za hotové peníze 5 rýnských. A tak je Janovi Mančíkovi připsána a odevzdána za svobodné a v ničem nezávadné. Stalo se za fojta Martina Bačíka a purgmistra Martina Straky dne 3. Aprilis.

Leta Páně 1743 vdova Vítková porúčá jednu rúbanicu svej vlastní ceře Anči, co je za Janem Bačíkem, ležící vedle Jury Lišky. Tak já vdova Vítkova mej vlastnej ceře tú rúbanicu porúčám za slobodnú a volnú, v ničem nezávadnú a tak aby se na ňu žádný nenatahoval. Toho svědkové jsou Vašek Liška ouřadní a druhý Tomáš Ščípský ouřadní. Jenž se stalo v Tvarožnej Lhotě dne 9. března v roku 1743.

(bez čísla a)
Leta Páně 1718 za úřadu purgmistra Jana Vítka a Jana Starého kúpil sobě Martin Malina jeden kus rúbanice od celého úřadu za sumu 1 zl a 45 krajcarů. A tak se jemu odevzdává za volnú, svobodnú a v ničem nezávadnú. Připsána jménem Jana Starého fojta dne 5. Junii.

Leta Páně 1718 za úřadu purmistra Jana Vítka [a] Jana Starého fojta Martin Bačík kúpil sobě jeden kúsek rúbanice za hotových peněz za sumu 4 zl. A tak se jemu odevzdává za volnú a svobodnú, v ničem nezávadnú. Připsána fojtem Janem Starým dne 11. Augustii.

(bez čísla a)
Leta Páně roku 1719 kúpil sobě kus rúbanice Jura Beseda od Jury Vašice za hotové peníze za jeden tolar za pěz kroší. A tak je Jurovi Besedovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú. A tak je Jurovi Besedovi připsána pudmistrem Janem Kovářem [a] fojtem Janem Starým dne 22. Februarii.

Leta Páně roku 1719 kúpil sobě kus rúbanice Beseda Jura od Václava Kajdošíka za hotové peníze za dva zlaté. A tak je Jurovi Besedovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú. A tak je připsána za Jana pudmistra Vítka a fojta Jana Starého dne 27. Martii.

(bez čísla a)
Leta Páně roku 1718 kúpil sobě Jan Starý kus rúbanice od Martina Hazuzy za hotové peníze za summu za tolar. A tak se Janovi Starému odevzdává za svobodnú a v ničem nezávadnú. Za úřadu Jana Straky pudmistra [a] fojta Jana Starého, rukojemník Martin Bačík dne 28. Februarii.

Leta Páně roku 1722 kúpil Vacule Straka kus rúbanice od Jakuba Lišky zaplacenú za hotové peníze za sumu hotových peněz za pů[l]třeťa rýnského. Tak je Vaculovi Strakovi za svobodnú a v ničem nezávadnú odevzdána. Jenž se stalo za fojtovství Jana Starého dne 18. Aprili[s].

Letha Páně 1724 dne 28. Novemb[ris] Tomáš Štípský kúpil jednu rúbanicu od Jury Štípského, strýca svého, za 3 zl 30 kr, to jest za tři rýnské a za třicer krejcarů, kterú on za slobodnú a v ničemš nezávadnú přijímá a jemu se připisuje. U přítomnosti úřadních Jana Starého fojta a Jana Vítka purgkmistra toho času, ležící vedle Jury Starého.
(bez čísla b)
Leta Páně 1721 kúpil Matěj Kašpárek kus rúbanice od Jana Paláta za sumu hotových penězí za jeden toral. Tak je Matějovi Kašpárkovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú a volnú. Tak je Matějovi připsána fojtem Janem Starým a pudmistrem Janem Vítkem, světkové sú toho, dne 22. Junius.
(bez čísla a)
Leta Páně 1719 kúpil Jura Beseda kus rúbanice od Vacule Kajdošíka za sumu hotových peněz půlštvrta rýnského. A tak je Jurovi Besedovi za svobodnú odevzdána a v ničem nezávadná, krajina, na kterú se nemá žádný natahovati. A tak je Jurovi Besedovi připsána fojtem Janem Starým [a] pudmistrem Janem Vítkem dne 29. Novembri[s].

Leta Páně roku 1720 kúpil Jura Tříska dva kuse rúbanice od Vacule Kajdošíka za sumu hotových peněz tří rýnských pět kroší. A tak je Jurovi Třískovi za svobodnú odevzdána a v ničem nezávadná. A tak je Jurovi Třískovi připsána fojtem Janem Starým a pudmistrem Janem Vítkem, u přítomnosti byl tej kúpy Martin Žižlavský dne 16. Februaris.

(bez čísla b)
Leta Páně 1740 Martin Kúkal koupil půl rúbanice za summu hotových peněz za 2 zl, pravím za dva rýnské, po jednej strany Jana Bačíka, po druhej Pavla Řepy. Tak se jemu Martinovi Kúkalovi ta polovic rúbanice připisuje a odevzdává za slobodnú a volnú, v ničem nezávadnou. Toho světkové jsou Martin Uležil purgmistr, druhý Jura liška ouřadní, třetí Vašek Liška ouřadní. Jenž se stalo v Tvarožnej Lhotě dne 10. Novemb[ris] v roku 1740.

(bez čísla a)
Leta Páně 1726 Martin Tomek kúpil kus rúbanice od vdovy (nečitelné) za sumu hotové peníze za dva zlaté 30 kr. Tak je Martinovi Tomkovi odevzdána za svobodnú a volnú a v ničem nezávadnú. Tak je připsána za fojta Jana Starého dne
21. Marcii 1726.

Leta Páně 1742 Martin Kúkal kúpil jednu rúbanicu od Pavla Pechy za summu hotových peněs 6 zl 15 kr, pravím za šest rýnských a za patnáct krejcarův, po jedné straně Martina Bačíka, po druhej straně Jana Vítky chovanice. Tak se jemu Martinovi Kúkalovi ta rúbanice odevzdává za slobodnou a volnú, v ničem nezávadnú. Toho svědkové jsou Jura Liška purgmistr, druhý Jura Sečka ouřadní, třetí Tomáš Štípský ouřadní. Jenž se stalo v Tvarožnej Lhotě dne 12. Novembra roku 1742.

Leta Páně 1742 Martin Kúkal koupil jednu rúbanicu od Tomáše Palečka za summu 6 zl a za 12 kr, pravím za šest rýnských
(bez čísla b)
a dvanáct krejcarův, po jednej straně vdovy starej Hřivnáčky, po druhej Pavla Straky. Tak se jemu Martinovi Kúkalovi ta rúbanica odevzdává za slobodnú a volnú a v ničem nezávadnou. Světkové toho jsou Jura Liška purgmistr, Jura Sečka ouřadní, Tomáš Štípský ouřadní. Jenž se stalo v Tvarožnej Lhotě dne 12. Novemb[ris] roku 1742.

Leta Páně 1748 Martin Kúkal kúpil jednu rúbanicu od Pavla Rosíka za summu hotových peněs 14 zl, pravím za štrnáct rýnských, po jednej strany Pavla Štípskýho, po druhej strany Pavla Hřivnáka. Tak se jemu Martinovi Kúkalovi ta rúbanice připisuje a odevzdává za slobodnou a volnú a v ničem nezávadnú. Toho světkové jsou Jan Holubíček ouřadní, Jan Vítek purgmistr, třetí Jan Pavliňák ouřadní. Jenž se stalo v Tvarožnej Lhotě dne 8. Junii v roku 1748.

(bez čísla a)
Letha Páně 1760 roku a dne 26. Januarii Pavel Bačík porúčá svojim dětom rúbanicu, a to sice Anně ceři a Zuzaně, ležící vedle Jana Lipy, z druhý ale strany vedle Martina Bačíka, za vlastní a dědičnú se jim připisuje, a tak aby dnes nebo zejtra žádný do toho vícej právo nemá. U přítomnosti svědkův Jana Lipy, ten čas fojta, a purmistra a spolu horného Pavla Štípského se stalo ut supra.

Leta Páně 1764 dne 1. máje připisuje se rúbanitce půl Jurovi Vlčkovi od vdovy po neb[ožtíku] Jurovi Šmachovi v nitčem závadnú, z jednej strany vedle Mikule Vítka, z druhej Jury Fojtíka. Stal se handl tej půl rúbanitce za jednu krávu od vejš menovanej vdovy Šmachovej. Světkové toho sú Mikula Záruba purgmistr, Jan Vítek [fojt].

(bez čísla b)
Leta Páně 1764 dne 26. máje připisuje se rúbanitce jedna ceři Kateřině po neboščíkovi Pavlovi Ščípském od Mikuláše Bačíka za summu hotových peněz 20 zl, pravím dvacet rýnských. Jenž se stalo za purmistra Mikuláše Záruby, Jana Vítka fojta. Kdešto ona se odvádí za svobodnú a v nitčem závadnú, kdežto žádní erbové se k vejš menovanej rúbanitci se potahovati nemožú.

Leta Páně 1764 dne 18. apríla za času purgmistra Jury Lišky [a] Jana Lipy fojta připisuje se 1 rúbanitca Janovi Vítkovi od vdovy po neboščíkovi Jurovi Lipovi za summu peněz 2 zl 15 kr, pravím za dva rýnské a pět kroší, kteráž leží z jednej [strany] vedle vdovy Kašpárkovej, z druhej ale vedle Jury Ščípského, kterážto za svobodnú a v nitčem závadnú se odevzdává, ku kteréžto žádní erbové vejž menovanej vdovy se hlásiti nemožú.

______________________________________________________________

Kniha horenská obce Tvarožná Lhota, Moravský zemský archiv
v Brně, fond F 90, inv. č. 196.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, prosinec 2004.