Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Valenty Slezáka Černého od Matúše Skřivánkového

Leta Páně 1626 prodal Matúš Skřivánků Valkovi Černému půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu za 30 zl. Závdanku položil 4 zl a bude jmíti platiti ještě za něj 26 zl vedle hora práva po 2 zl. Rukojmové za dílo a placení Pavel Momáň a Jan Hanáků slíbili společně rukú nerozdílnú.
f 133a
Leta Páně 1629 za horného Martina Lišky poručil Matúš Škřivánků štvrt achtele vinohrada v hoře Šumberku strýci svému Martinovi Škřivánkovému zaplacený za volný a slobodný a v ničem nezávadný a tak na to[m] vinohradě nic nemá. Rukojmě za dílo toho vinohradu Václav Rožků slíbili rukú společnú a nerozdílnú.
f 122a
Leta Páně 1630 za horného Martina Lišky prodal Martin Škřivánků štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku Matúšovi Kolesovému za sumu hotovú a zaplacený 1 zl a v ničem nezávadný. Rukojmě za něj Jakub Frantík slíbil za dílo téhož vinohradu rukú společnú a nerozdílnú.

Letha 1635 za horného Václava Rožkového prodal jest Mikuláš Tomků Jiříkovi Zapletalovi půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu šestnácte zlatých. Závdanku dal 1 zl, ta suma náleží všecka na sirotky Matouše Skřivánkového. Jest mu odevzdán horným svrchu psaným. Rukojemníci za dílo i placení toho vinohradu Jan Kolesa, Martin Kořenek slíbili rukou s[polečnou] a nerozdílnou. Ten závdanek, kterýž položil Jiřík
Zapletalů totiž 1 zl, ten přijal Mikuláš Tomků na místě s[irotků] Matouše Skřivánka.

Leta 1636 za ouřadu Martina Zákrska položil Jiřík Zapletal 1 zl. Ty přijal Mikuláš Tomků na místě sirotka.
Leta 1637 za ouřadu Martina Zákrska položil Jiřík Zapletal 1 zl. Ty přijal Mikuláš Tomků na místě sirotka.
Leta 1639 dne Februarii 27 za úřadu Martina Zákrska položil Jiřík Zapletal 1 zlm. Ty přijal Mikuláš Tomků na místě sirotka Matouše Škřivánka.
Leta 1645 dne 2. Januarii za horného Martina Stehlíka položil Jiřík Zapletal 4 zlm. Ty přijal Mikuláš Tomkův k svej ruce.