Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Valky Černého od horného

Letha Páně 1624 v neděli po s[vaté] Anně horných Vácslav Rožků prodal čtvrt achtele vinohradu hoře Šumberku po n[ebožtíku] Janovi Vachalcovi, protože j[es]t ležel oulehlí neřezán, ana nebyly kolíčky tažené, Valkovi Černýmu za summu 28 zl 15 gr bez závdanku, platiti jej má podle hory práva po
2 zl, z něho peníze klásti se mají na siroty Jana Vachalce. A tak j[es]t jemu odevzdán za volnej a svobodnej horným výš psaným. Rukoj[mě] za dílo i placení Kašpar Slezák a Jakub Moštěnský S.R.S.a N.