Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Valky Černýho od Martina Stehlíka

Letha Páně 1624 tu neděli 25 po s[vaté] Trojici za horného Vácslava Rožkové[ho] Valka Černý koupil půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Martina Stehlíka za summu 13 zl. Závdanku položil Valka Černý 5 zl, ty přijal Martin Stehlík, ostatní peníze Valka Černý má klásti k obci lhotskej 8 zl podle hory práva po 1 zl. Rukojmě za dílo a placení toho vinohradu Pavel Mumáňů, Jura Nováků slíbili rukou splečnou a nerozdílnou.
Letha 1626 položil Valka Černý za ten vinohrad 1 zl. Ten přijali fojt a starší lhotští.

f 50a
Letha 1620 v sobotu před svatým Matějem apoštolem Páně za horného Vácslava Rožkového koupila achtel vinohradu v hoře Šumbercích urozená paní Eva, paní manželka pana Adama Šamberka a na dvoře toho času ve Lhotě Tvarožnej, na dítě své pannu Alenu, od Doroty Káčerkovej za summu jedno sto zlatých na tři termíny. Dala paní Eva Dorotě při kupu jeden termín, totiž
33 zl[atých] a deset kroší a druhý termín má se jí vyplniti z užitku při Vánocích též tak a třetí termín z užitku při Vánocích v roce 1621, a tak na ten spůsob, aby tenž vinohrad po smrti paní Evy žádnýmu nenáležel, než p[anně] Alince, dítěti paní Evinému. R[ukojmě] za dílo i doplacení toho vinohradu Vácslav Rožků, Jan Remšů, Jan Pavlů a Jan Bradáč S.R. nerozdílnou, odevzdán za volný a svobodný. Totiž bouda pod týmž vinohradem stojící přidává se k témuž vinohradu a kádě dvě dubové, kteréž byly prve k témuž vinohradu.
Leta Páně 1621 za horného Vácslava Rožkového pan Adam Šambergk položil na místě paní manželky své Evy Feotovny
z Sourovic za ten vinohrad v Šumbercích za rok 1620 33 zl
10 gr. Kteréž přijala Kuna Martina Klimšového manželka po mateři. Stalo se na Strážnici v sobotu po s[vatém] Vítu leta ut s[upr]a.
Letha Páně 1622 za horného Vácslava Rožkového pan Adam Šambergk položil na místě paní manželky své Evy Feotovny
z Sourovic za ten vinohrad v Šumbercích poslední peníze, totiž summy 33 zl 10 gr. A tak paní Eva Feotovna z Sourovic ten vinohrad má zaplacený a [ne]ní za něj žádnejmu nic dlužena zouplna a docela.