Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Valky Slezáka

f 130b

Leta Páně 1626 21.dubna za horného Václava Rožkového prodal Jan Kabátík štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu tu, co se lejstřích sirotních vyhledá, bez závdanku Valkovi Mazačovi, víceji když se ta suma vyplní Janovi Kabátíkovi, potomně aby platil k obci. Rukojmě Jura Pechů, Martin Rožků slíbili rukú společnú a nerozdílnú.

Letha Páně 1631 za horného Martina Lišky prodal Valka Mazač štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku Janovi Zacharovi, jak se v lejstřích sirotních vyhledá, placení podle hory práva. Rukojmě za dílo za Jana a za placení za Jana Martin Rožků a Martin Zákrsek slíbili rukú společnú a nerozdílnú.

Letha Páně 1633 za horného Martina Lišky prodali fojt a úřad štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku Jurovi Cihlářovi, jak se v lejstřích sirotních vyhledá i na placení tím spůsobem. Rukojmě za Juru za dílo a za placení toho vinohradu Martin Šulík slíbili rukú společnú a nerozdílnú. Závdanku dal Jiřík hned při kupu, ten zlatý přijali úřad lhotský na místě Jana Zachara ročních peněz.
f 131a
Letha 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska koupil jest čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku Michal Vítků od Jiříka Cihláře za sumu tou, jakž se v rejstřích sirotních vyhledá. Závdanku dal svrchu psaný Michal Vítků 6 zlm, ty přijal Jiřík Cihlář. R[ukojmě] za dílo a placení Bartoň Krumc, Mikuláš Vítečků SRS a nerozdílnou. Na placení má se platit po 1 zl.
Téhož leta svrchu psaného za téhož horného Martina Zákrska jakož se vyhledalo v rejstřích starých Michalovi Vítkovému, že jest zaplacený, v ničemž nezávadný. Jest jemu odevzdán výš psaným horným, tak aby žádnému nic nebyl povinen.

Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodal jest Michal Vítků Jiříkovi Štípskému z Radějova čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku za summu 9 zlm 40 kr. Závdanku dal 2 zlm
40 kr, platiti má na leta rok po roku po jednom zlatém. Rukojmě za dílo a placení Michal Vítků a Jan Bukovský S R společnou a nerozdílnou.
Leta 1645 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil za vinohrad svůj Jiřík Štípský z Radějova 1 zlm. Ten přijal Michal Vítků.

Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka z povolení Michálka dal sem sobě odevzdat já Jura Štípský čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Svědkové Jura Starý, Jan Liška.

Letha 1671 za horenství Mikuláše Hořínky Jura Mrenka kúpil od Jury Štípského čtvrt achtele vinohradu v hoře v Šumberku za sumu 5 zlm, za kterúž štvrt vinohradu má platit vedle úrody
1 zlm až po pěti letech, protože byla úlehla. Rukojemníci Jan Kašný, Jura Holubík.
f 131b
Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory poněvadž jse stalo porovnání mezi těmito osobami, totižto Jurú Štípským a Jurú Mrenkú strany peněz, které měl klásti Jurovi Štípskému za vino[hrad] svůj, kterýž od něho byl kúpil za sumu 5 zlm. A tak od leta [16]81 povinen bude Jura Mrenka platit po jednom zlm každoročně vedle hory práva. A tak jest výš psaným horným Jurovi Mrenkovi odevzdán. Rukojmě na placení tohož vinohradu Jan Bedrava a Václav Štípský SRSNe.
Item leta 1681 porážejí se Jurovi Mrenkovi 3 české s peněz, které má klásti.
Item letha 1681 položil Jura Mrenka Jurovi Běhulíkovi za vinohrad svůj 1 zl 1 krejcar. Ty přijal Jura Běhulík.
Leta Páně 1688 položil Jura Mrenka za vinohrad svůj ostatní peníze 4 zl. Ty přijala Anna, cera neboštíka Jury Štípského. A tak vinohrad má zaplacený, v ničem nezávadný. Stalo se za horenství Jury Šmacha.