Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup vinohradu Martina Jana Pavlového od Jana Remšového

f 40a

Letha Páně 1619 v neděli po s[va]té Lucy za horného Vácslava Rožkového prodal Jan Remšů půl achtele vinohradu svého v Šumberku Martinovi Jana Pavlového z Starého města Hradiště za summu 40 zl, na placení podle ourody po 3 zl. Zavdal Martin Janovi 3 zl, přijal Jan Remšů. Rukojmě za dílo i placení Vácslav Vlků, Martin Stehlík a Vítek Tichého S.R.S. nerozdílnou. Přidává Jan Martinovi káď jednu dubovou.

Tento vinohrad přišel nápadem Jurovi Menšíkovému po n[ebožtíku] Martinovi Jana Pavlového za opatrování v nemoci a tak aby se nemohl žáden na to se natahovati bez vůle Jury Menšíka. A tak ty peníze se mají doplácet, ty má klásti Jura Menšíků, jak svrchu jest doloženo, protož Jan Remšů jemu odevzdává na místě neboštíka Martina tento vinohrad, neb ta summa náleží všecka Janu Remšovému.
Letha Páně 1622 za horenství Václava Roškového položil Jura Menšíků Janovi Remšovému 2 zl.
K tomuž vinohradu jest kadečka dubová. Za ten vinohrad rukojemníci sú Václav Rošků a Martin Stehlíků, to rukojmě přijal Jan Remšů, slíbili sú rukú společní nerozdílnú.
Letha 1622 za ouřadu horenského Václava Roškového položil Jura Menšíků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jan Remšů.

Letha P[áně] 1623 na ten den Veliký pátek za ouřadu horenského Vácslava Rožkové[ho] Jura Menšíků prodal vinohrad půl achtele svého v Šumberku Pavlovi Momáňovi z Strážnice za summu 40 zl. Závdanku dal Pavel Momáňů 4 zl a k to[mu] přidal kadečku dubovou k tomu vinohradu. Ty přijal Jura Menšíků a co jest měl Jura Menšíků na tom vinohradě zaplaceného, to j[es]t Pavlovi Mumáňovi pustil. A tak na tom vinohradě Jura Menšíků nemá nic a jest odevzdán za horného Vácslava Rožka za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za dílo Jan Remšů a Martin Kořenků slíbili rukou společnou. Ostatních peněz 33 zl, kteréž náležely z toho vinohradu Janovi Remšovi, ty jest koupil Pavel Momáňů od téhož Jana Remšového za summu 4 zl 12 gr. A tak Jan Remšů na tom vinohradě nemá nic a Pavel Mumáňů má za volnej a svobodnej.